ރިޕޯޓް

ސޫދާން ހަނގުރާމައަށް 100 ދުވަސް: "އަހަރެމެންގެ ހުރިހާ އެންމެން މަރާލައިފި"
4 މަސް ކުރިން
ޕީޕީއެމްގެ ސިޔާސީ ކުޅިބައި އެތުރޭނެ ގޮތް 14 ދުވަހާ ގުޅިފައި؟
4 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
އެފްއޭއެމް އިސްލާހު ކުރެވޭނީ ކުލަބުތަކަށް، ފައިސާގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ކުލަބުތަކަށް ކޮންމެ ގޮތެއް ވެސް އޯކޭ!
4 މަސް ކުރިން
ޔާމީނަށް ވަކީލުންނާ ބައްދަލުކުރަން ހުއްދަ ނުދިނީ ލިޔެކިޔުންތައް ނުދެއްކުމުން
4 މަސް ކުރިން
3 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މޫސުމީ ތަފާތު 3 ކާރިޘާއެއް ތަޖުރިބާ ކުރި ދަނޑުވެރިޔާގެ ވާހަކަ
4 މަސް ކުރިން
ދުނިޔެ ހޫނުވުން: އާބާދީގެ 2 ބައިކުޅަ 1 ބައި މީހުން ޑެންގޫގެ ނުރައްކަލުގައި!
4 މަސް ކުރިން
ނާއިބުރައީސް ފައިސަލްއަށް އެންމެ ކަމުދާ ބޮލީވުޑް ފިލްމީ ތަރިއަކީ ނީލަމް
4 މަސް ކުރިން
ގޮވާން: ރަޝިއާއިން މުޅި ދުނިޔެއާ ދެކޮޅަށް ބެހެއްޓި އެންމެ ފަހުގެ "ހަތިޔާރު"؟
4 މަސް ކުރިން
ހޮސްޕިޓަލުން ޑިސްޗާޖު ކުރުމަށް ވަރަށް އަވަހަށް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭކަމަށް ބުނެ، މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދުން އިތުރު
4 މަސް ކުރިން
އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެވިދާނެތަ؟
5 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
ހެދި ދޮގުތަކަށް އިއުތިރާފުވެ، އެފްއޭއެމް ނުހިންގުނަސް ބައްސާމަށް އޯކޭ! ފުޓްބޯޅަ ދަށްވީ ކޯވިޑާ ހެދިގެން؟ ގަބޫލު ކުރާނަންތަ؟
5 މަސް ކުރިން
އަންހެނުންގެ ވޯލްޑްކަޕް: ދެ ބިލިއަން މީހުން ބަލާނެ، މުސްތަޤްބަލަކީ މިއީ: އިންފަންޓީނޯ
5 މަސް ކުރިން
އަންނަމަހު ދެކުނު އެފްރިކާގައި އޮންނަ "ބްރިކްސް" ސަމިޓުގައި ޕޫޓިން ބައިވެރިވެ ވަޑައެއްނުގަންނަވާނެ
5 މަސް ކުރިން
"ގޮވާމުގެ އެއްބަސްވުމުން ރަޝިއާ ހަވާސާވުމުގެ އަސަރު، ޛަރޫރީ ކާބޯތަކެތިން ފެންނާނެ"
5 މަސް ކުރިން
މަޖިލީހަށް އަނެއްކާވެސް އިތުރު ގޮނޑިތަކެއް، މަޖިލީހުގައި ހިލަމެއް ނުވާ މެމްބަރުން ގިނަ!
5 މަސް ކުރިން
އުއްމީދުކުރިވަރަށްވުރެ އަވަހަށް އެއްމިލިއަން ފަތުރުވެރިން ހަމަވުން، ރަނގަޅު ފާލެއް!
5 މަސް ކުރިން
ތަރައްޤީއާއެކު މީހުން ބިނާކުރުމަށް އެތައް މަސައްކަތެއް!
5 މަސް ކުރިން
ދޯބުރާލި ހަކުރު ކެވޭކަށް ނެތް، އިޚުތިޔާރީ ހަކުރުގައި ކެންސަރުގެ ނުރައްކާ... ދެން؟
5 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
ބަޔާން މިއުނިކް "ހޮލީވުޑް" ނިމުމަކަށް ގެންނަނީ!
5 މަސް ކުރިން
ތަރައްގީއާ އެއްވަރަށް އަމަލުތައް ތަހުޒީބުވޭތަ؟
5 މަސް ކުރިން