ރިޕޯޓް

އިޓަލީ: ގްރީސް އަށް ފަހު، ޔޫރޯގެ އެންމެ ބަލި ކަށި ދިފާއީ ޗެމްޕިއަނުން!
4 ހަފްތާ ކުރިން
ދައުލަތަކު ފައިސާއެއް ނެތް، އެކަމަކު ދަތުރުފުޅުތަކަށް މިލިއަނުން ޚަރަދު ކުރަނީ!
4 ހަފްތާ ކުރިން
އީދަށް ދާންވީ ކަމަދޫއަށް
4 ހަފްތާ ކުރިން
ރަޝިއާގެ ފްރީޒް ކޮށްފައިވާ އެސެޓްތަކުން 50 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު ޔޫކްރެއިނަށް ދެނީ، ޕުޓިން ވިދާޅުވީ އެއީ ވައްކަން ކަމުގައި
4 ހަފްތާ ކުރިން
ވެރިކަމަށް އައުމުގެ ކުރިން ފިރުމާފައި މަގާމު ލިބުނީމަ ދައްކަނީ ވަޅިން ބިރު!
4 ހަފްތާ ކުރިން
ޝިޔާމުގެ "ބޯކޮޅު ވަތަށް". މަސްވެރިން ރަތަށް
1 މަސްކުރި
ހައްގު ހޯދުމަށް އަބަދުވެސް މަސްވެރިން މުޒާހަރާ ކުރަންޖެހެނީ ކީއްވެތޯ؟
1 މަސްކުރި
ކުޅިވަރު
ކޮޕާ އެމެރިކާ: ނަގާކިޔާނެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިން
1 މަސްކުރި
އެއް އަތުން އިންޑިއާ އާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރަނީއެވެ. އަނެއް އަތުން ގުޅުމުން އުފަންވި ފައިދާތައް ވީދާ ކުދި ކުރަނީއެވެ
1 މަސްކުރި
މި ސަރުކާރުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު އޮތީ ހެނދުނު ފުރައްސާރަ ކުރުމަށްފަހު، ހަވީރު ފިރުމާ ގޮތަށް!
1 މަސްކުރި
ވަކި ވަގުތެއްގައި ސަލްމާން މިސްކިތް ބަންދުކުރުން، އާންމުންގެ ކަންބޮޑުވުން އިންތިހާއަށް، ސަރުކާރުގެ ބަހެއް ނެތް
1 މަސްކުރި
ދުނިޔޭގެ އަރުޝީފު ދުވަސް: މަސްހުނިވެފައިވާ ނުރަނގަޅު މައުލޫމާތުން، ކިލަނބުކޮށްލަނީ ގައުމުގެ މައުލޫމާތުގެ ހަޒާނާ!
1 މަސްކުރި
މި ދައުލަތުގައި ނެތް އެއްޗަކީ އިންސާފު!
1 މަސްކުރި