ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކޮށްފި
12 މަސް ކުރިން
މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލީޓް އައުކުރުމަށް އިތުރު 5 ބޯޓު ގެންނަނީ
12 މަސް ކުރިން
އެމެކްސް ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ މި މަހުގެ ނިޔަލަށް
12 މަސް ކުރިން
އިތުރު ކެޓަގަރީތަކާއެކު މި އަހަރުވެސް ސާޓާ އެވޯޑް ކުލަގަދަކޮށް
12 މަސް ކުރިން
އުރީދޫ ފަން ރަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
12 މަސް ކުރިން
މި މަހުގެ ފުރަތަމަ 12 ދުވަހު 68،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން!
12 މަސް ކުރިން
މޫލީން، ވާވޭގެ އީޖާދީ ވޮޗް ބަޑްސް
12 މަސް ކުރިން
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ 57 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް
1 އަހަރު ކުރި
ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗު ބަލަން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ބީއެމްއެލްއިން ދެނީ
1 އަހަރު ކުރި
އަންދާޒާކުރި އަދަދަށްވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް މީރާއަށް ލިބިއްޖެ
1 އަހަރު ކުރި
20،000 ރުފިޔާއާއެކު ބޮކި ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީމް ށަވިޔަންޏަށް
1 އަހަރު ކުރި
މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ޝަރީއާ ކޮންޕްލައިންޓް ފައިނޭންސް ތައާރަފް ކުރާނެ: އެސްޑީއެފްސީ
1 އަހަރު ކުރި
މާޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ ރިޒަރވް ދަށަށް
1 އަހަރު ކުރި
ފުރަތަމަ 3 މަސް ނިމުނުއިރު ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ބޮޑުތަނުން އިތުރު
1 އަހަރު ކުރި
އިގްތިސާދުގައި އެންމެ ބޮޑު ހަރަކާތްތަކެއް ހިނގަނީ ކޮމަރސްގެ ދާއިރާއިން ކަމަށް އެސްޑީއެފްސީން ބުނެފި
1 އަހަރު ކުރި
އެސްޑީއެފްސީގެ އެންމެ މުހިންމު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީތަކަށް ފަހިމަގެއް ފޯރުކޮށްދިނުން: ޒީނާދު
1 އަހަރު ކުރި
މޯލްޑިވިއަންގެ 3 ވަނަ އޭޓީއާރު މަތިންދާ ބޯޓުގެ ފުރަތަމަ ފްލައިޓް ކައްދޫއަށް
1 އަހަރު ކުރި
އުރީދޫ ބޮކި ބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި
1 އަހަރު ކުރި
މޫލީ މާކެޓު: އޮންލައިންކޮށް ބާޒާރުކުރުމުން ޑެލިވަރ ކޮށްދޭނެ
1 އަހަރު ކުރި
އެސްޓީއޯއިން އެމްއޭސީއެލްއަށް ތެޔޮ ފޯރުކޯށްދޭން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އައުކޮށްފި
1 އަހަރު ކުރި