ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 15:32
ސިމްޑީ ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަން
ސިމްޑީ ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަން
ސިމްޑީ
ސިމްޑީ ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަން
ސިމްޑީ ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަންގެ ހަތަރުވަނަ ހަފުތާގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި
 
މި ޕްރޮމޯޝަންގެ އެންމެ ބޮޑު އިނާމެއްގެ ގޮތުން އެއް ނަސީބުވެރިއަކަށް އެއްލައްކަ ރުފިޔާ ލިބޭ
 
ހޮވާލެވޭ ނަސީބުވެރިންނަށް އެކި އިނާމުތައް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ
 
ނަސީބުވެރިން ހޮވާފައިވަނީ ސިމްޑީ ހެޑް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ކުޑަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި

ސިމްޑީ ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަންގެ ހަތަރުވަނަ ހަފުތާގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފިއެވެ.

ސިމްޑީ ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަންގެ ހަތަރުވަނަ ހަފުތާގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވާފައިވަނީ ސިމްޑީ ހެޑް އޮފީހުގައި އޭޕްރީލް 7 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ކުޑަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. އަދި އިނާމުތައް ނަސީބުވެރިންނާ ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

ހަތަރުވަނަ ހަފުތާގެ ނަސީބުވެރިން:

ފުރަތަމަ އިނާމު – އާސިޔާ ޒައީމް އަހުމަދު ( ސީޕީޑީ ޕްރޮޑަކްޓް ބަންޑަލް)

ދެވަނަ އިނާމު – އަހުމަދު ސުދައިސް އިބްރާހިމް ( ލެނޯވޯ އެމް10 ޓެބްލެޓް)

3 ވަނަ އިނާމު – އަހުމަދު ޒަމީން (މޮނީން ބަންޑަލް)

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ހޮވާލެވޭ ނަސީބުވެރިންނަށް އެކި އިނާމުތައް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަންގެ އެންމެ ބޮޑު އިނާމެއްގެ ގޮތުން، އެއް ނަސީބުވެރިއަކަށް އެއްލައްކަ ރުފިޔާ ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް