ސިމާހާ ނަސީމް

5,181

Articles

 

40,019,607

Article Views

 

Follow

ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ތިން އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެ. މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ވިޔަފާރީގެ ޚަބަރުތައް ކަވަރު ކޮށްފައިވެއެވެ. މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދޭ ބްރޯޑްކާސްޓިން ކެޓަގަރީގެ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގެ އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔާގެ އެވޯޑް ވަނީ ހޯދާފައެވެ.

 

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ރާއްޖެ

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކޮންޑިޑޭޓަކު އެބަހުރި ބަލި ޤަބޫލުކޮށް ޑިމޮކްރޮސީގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް އުޅެން ދަސްކުރައްވާ: ރޮޒެއިނާ

ރާއްޖެ

މިއީ އުޅުމާއި ގުޅުންތައް އިޞްލާޙުކޮށް، ދިރިއުޅުން އަލުން އާރާސްތުކުރުމަށް މާތްﷲ ދެއްވާ މަތިވެރި ފުރުޞަތެއް: ރައީސް

ރާއްޖެ

ރަމަޟާން މަހު، ރައީސް މައުމޫންގެ ޚާއްޞަ ޓީވީ ޕްރޮގްރާމެއް ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދެނީ

ރާއްޖެ

ރަމަޟާން މަހުގެ ރޭތައް އިޙްޔާކުރުމުގެ ފޯރަމްތައް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ފެށޭނެ

ވިޔަފާރި

ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ލިބޭ ހާއްސަ ހަދިޔާތަކާއެކު އުރީދޫގެ ރަމަޟާން މަހުގެ އޮފަރތައް ލޯންޗުކޮށްފި

ރާއްޖެ

އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއަށް އިތުރު އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކުރުމަކީ ޢަދުލުވެރި މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށް ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓެއް: ފަޒްނާ

ރާއްޖެ

ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ރަނގަޅު ކުރެވޭނީ ހޯދުންތައް ހޯދައި ޒަމާނަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެގެން: ނައިބު ރައީސް

ރާއްޖެ

ޕޮލިސް ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސުން އެއްވަނަ ދިރާސާ ކަރުދާހަކަށް ހައުލާ ރަމީޒް ހުށަހެޅުއްވި ދިރާސާ ކަރުދާސް