ކ. މާލެ
|
28 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 07:26
ޑރ. ފަވާޒާއި ޑރ. ރަހީމާ މަޤާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުން
ޑރ. ފަވާޒާއި ޑރ. ރަހީމާ މަޤާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުން
އެމްއެންޔޫ
ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ
ޑރ. ފަވާޒާއި ޑރ. ރަހީމާ އެމްއެންޔޫގެ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުންނަށް އައްޔަންކޮށްފި
 
ޑރ. ފަވާޒް އައްޔަންކުރީ އެމްއެންޔޫގެ އެކަޑަމިކްސްގެ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުގެ މަގާމަށް

ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)ގެ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުންނަށް ޑރ.އަލީ ފަވާޒު ޝަރީފާއި ޑރ. ރަހީމާ އަބްދުއްރަހީމް އައްޔަންކޮށްފިއެވެ.

ޑރ. ފަވާޒް އައްޔަންކުރީ އެމްއެންޔޫގެ އެކަޑަމިކްސްގެ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުގެ މަގާމަށެވެ. އަދި ޑރ. ރަހީމާ އައްޔަންކުރީ އެމްއެންޔޫގެ ރިސާޗް އެންޑް އެންޓަޕްރައިސްގެ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުގެ މަގާމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް ޑރ. ފަވާޒް ވަނީ އެ ޔުނިވާސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ޗާންސެލަރުގެ މަގާމު ފުރުއްވާފައެވެ.

ޑރ. ރަހީމާ ވަނީ އެމްއެންޔޫގެ ޑީން އޮފް ރިސާޗްގެ މަޤާމު މީގެކުރިން އަދާ ކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް