ކ. މާލެ
|
24 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 13:08
 އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާނު
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާނު
ރައީސް އޮފީސް
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު
ފަނޑިޔާރުކަން ކުރުމަކީ ހިތް ބަލި މީހަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު
 
ފަނޑިޔާރުކަން ކުރުމަކީ ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާއި ހިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ޤާނޫނު ނަގަހައްޓާ އިންސާފުވެރިކޮށް ކުރާ މަސައްކަތެއް

ފަނޑިޔާރުކަން ކުރުމަކީ ހިތް ބަލި މީހަކަށް ކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާނު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް ޒުވާނުންގެ ޝައުގުވެރިކަން އިތުރުކޮށް އެ ދާއިރާއަށް ނުކުންނަ ޒުވާނުންގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ޖުޑީޝަރީ ފޯރ ޖޫނިއާސް" ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވީ ބޭއިންސާފުން ކަމެއް ގޮސްފިނަމަ އިންސާފުގެ ހުރި މުހިންމުކަން އެނގިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ފަނޑިޔާރުކަން ކުރުމަކީ ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާއި ހިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ޤާނޫނު ނަގަހައްޓާ އިންސާފުވެރިކޮށް ކުރާ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އަހުލާޤަކީ ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗެއް ކަމަށާއި ދާއިރާގައި އުޅޭއިރު މީހުންނަށް އިހްތިރާމް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޤާނޫނު ކިޔެވުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ދާއިރާތަކަށް ލޯ ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށާއި ދާއިރާއަށް ނުކުންނަ ޒުވާން ޖީލު ކަންނެތް ނުވެ ފަރުވާތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ޖުޑީޝަރީ ފޯރ ޖޫނިއާސް" ޕްރޮގްރާމަކީ ޖޭއެސްސީ އާއި ޔޫއެންޑީޕީ ގުޅިގެން ހިންގާ ޕްރޮމްރާމެކެވެ. ޕްރޮގްރާމް ހާއްސަކޮށްފައި ވަނީ އުމުރުން 15-20 އަހަރާ ދެމެދުގެ ޒުވާނުންނަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް