ނަހުފާ މުހައްމަދު

330

Articles

 

5,984,925

Article Views

 

Follow

ނަހުފާ މުހައްމަދު ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ވަނީ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގައި ގާނޫނީ ދާއިރާއިން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުކުރަން އުޅުނު ދުވަސްވަރު ޕާޓްޓައިމްކޮށް ކުރި މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުންނެވެ. 'ރާއްޖެއެމްވީ' ގެ ވީޑިއޯ ޖާނަލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި މިހާރު މަސައްކަތް ކުރާ ނަހުފާ ވަރަށް ގިނަ ދާއިރާތަކާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް ލިޔެއެވެ. ޚާއްސަ ދާއިރާއަކީ ކޯޓުތަކުގެ ޝަރީއަތްތަކާއި ގުޅޭ ދާއިރާއެވެ.