raajjemv logo
ކޮވިޑް ބަލިމަޑުކަން
ވަނުއަޓޫއަށް ލައްގާފައިއޮތް، ގޮތް ނޭނގޭ މީހާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް
 
ހަށިގަނޑު ފެނިފައިވަނީ އޭޕްރީލް މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު
 
ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ ތެރެއިން 16 މީހަކު މިހާރު ވަނީ ކަރަންޓީން ކޮށްފައި
 
ކޮވިޑް ޕެންޑަމިކް ފެށުނުފަހުން އެގައުމުން މިހާތަނަށް ފެނިފައިވަނީ އެންމެ ތިން ޕޮޒިޓިވް ކޭސް
ނަހުފާ މުހައްމަދު
ކ. މާލެ |
ވަނުއަޓޫއަށް ހަށިގަނޑު ލެއްގި ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ސީ.އެން.އެން

ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު، ޕެސިފިކް ކަނޑުގެ ދެކުނުގައި އޮންނަ ޖަޒީރާ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ވަނުއަޓޫ އަށް ލައްގައިފިއެވެ.

ފިލިޕީންސްގެ މަސްވެރިއެއްގެ ހަށިގަނޑު ވަނުއަޓޫގެ ވެރިކަންކުރާ އެފާޓޭގެ ޕޯޓް ވިލާއާ މާ ދުރުނޫން ހިސާބެއްގެ އައްސޭރިފަށުން ފެނިފައިވަނީ އޭޕްރީލް މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެމީހާގެ ހަށިގަނޑު ފެނުމާއެކު ސަރަހައްދުގައި ހުރި މޯޗަރީއަކަށް ގެންގޮސް، ޓެސްޓްތަކެއް ހަދާފައިވެއެވެ.

ފެނިފައިވާ ހަށިގަނޑު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމާ ގުޅިގެން، ވަނުއަޓޫގެ ބޮޑުވަޒީރު ބޮބް ލައުމެން ވަނީ، މައިރަށް އެފާޓޭގެ ބޭރުގެ ދަތުރުތައް ތިންދުވަސް ވަންދެން ބަންދުކުރައްވައި، އެކަން އިއުލާންކުރައްވާފައެވެ. އަދި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރުމަށް އެ ހިސާބުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މަރުވެފައި އޮތް މީހާގެ ހަށިގަނޑުން ވައިރަސް ފެތުރިފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި، ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުން ވަނީ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން ކުރެވުނު މަސައްކަތުން 16 މީހަކު މިހާރު ކަރަންޓީނުކޮށްފައި ވާކަމަށް އެގައުމުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ހެލްތު ރަސެލް ޓަމާޓާ އާ ހަވާލާދީ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނެއެވެ.

ކަރަންޓީނު ކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައިން ހިމެނެނީ، މަސްވެރިޔާގެ ހަށިގަނޑު ލައްގާފައި އޮތް ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފުލުހުން ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ތިންލައްކައެއްހާ މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ ވަނުއަޓޫއިން ކޮވިޑް ކޭސްތައް ފެނިފައިވަނީ ވަރަށް މަދުންނެވެ. އެ ގޮތުން ކޮވިޑް ޕެންޑަމިކް ފެށުނުފަހުން އެގައުމުން މިހާތަނަށް ފެނިފައިވަނީ އެންމެ ތިން ޕޮޒިޓިވް ކޭހެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ކޭސް ނޮވެމްބަރުމަހު ފެނުނުއިރު އަނެއް ދެ ކޭސް ފެނިފައިވަނީ މާޗްމަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
11%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
11%
އުފާ ވެއްޖެ
39%
ދެރަ ވެއްޖެ
11%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
28%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް