އަހުމަދު މުހުސިނު

1,864

Articles

 

17,887,095

Article Views

 

Follow

އަހްމަދު މުހްސިން ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ވަނީ 2002 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ފަންނީ ތަޖްރިބާތައް ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ހޯދާފައިވާ މުހްސިނަކީ ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޚަބަރު ތަކާއި ތަހުގީގީ ޚަބަރުތަކެއް ގެނެސްދީފައިވާ ނޫސްވެރިއެވެ. ރާއްޖެ ޓީވީގެ އެސިސްޓެންޓް އެޑިޓަރުކަންވެސް ކޮށްފައިވާ މުހްސިނަކީ އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ޚަބަރާއި ރިޕޯޓް ލިޔުމުގެ އިތުރުން ޝޯވ ހުށަހެޅުމާއި ޚަބަރު ހުށަހަޅައިދޭ ޕްރެޒެންޓަރެކެވެ. މުހްސިނަށް ވަނީ މީޑިޔާ ކައުންސިލުންދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަން ގަލަންވެސް ލިބިފައެވެ.