އަޙްމަދު ސަދޫފް މޫސާ

165

Articles

 

728,645

Article Views

 

Follow

ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ނުކުތީ 2020 ވަނަ އަހަރު "ގާފު" ނޫހުންނެވެ. އޭގެ ފަހުން "ސަން އޮންލައިން" އަދި "ދައުރު" ގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެ އެވެ. ބޮޑަށް ލިޔަނީ ސިޔާސީ އަދި ވިޔަފާރި އާއި އިގްތިސާދާ ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތަކެވެ.

 

ފަހުގެ ލިޔުންތައް