އަޙްމަދު ސަދޫފް މޫސާ

416

Articles

 

2,787,174

Article Views

 

Follow

ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ނުކުތީ "ގާފު" ނޫހުންނެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރު ފުލް-ޓައިމް ނޫސްވެރިއެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން ނޫސްވެރިކަމަށް ނުކުތް ފަހުން "ސަން އޮންލައިން" އަދި "ދައުރު" ނޫސް ގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެ އެވެ. ޢާންމުކޮށް ލިޔަނީ ސިޔާސީ އަދި ވިޔަފާރި އާއި އިގްތިސާދާ ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތަކެވެ.

 

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ރާއްޖެ

މިސްރާބު ހަމަމަގަށް އަޅުވަން އައްޑޫ ސިޓީ އެންމެ ކުރިއަށް ނިކުމެ އޮންނާނެ: ޝާހިދު

ރާއްޖެ

ފާއިތުވި ދެ މަހު މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދުވާލަކު ގާތްގަޑަކަށް 7 އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވޭ، މުޅި ޖުމްލަ 450 އެކްސިޑެންޓް!

ރާއްޖެ

ކަރޯކޭ ޖެއްސުމަކީ ރައީސްގެ އާއިލާއިން ކުރައްވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވި، ނަމަވެސް ދައުރުވާ ވީޑިއޯ އިން ފެންނަނީ ތަފާތު މަންޒަރެއް

ރާއްޖެ

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހަތަރު ފޮރުޅުލީ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ގަރާޖުގެ ސައްޚަކަން ކަށަވަރުކުރަނީ

ރާއްޖެ

ބޭރަށް ހިންގުމާއި ހޮޑުލުން އިތުރުވާތީ ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

ރާއްޖެ

ހުއްޓުވާފައި އޮތް ފީއަލީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މައްސަލަ: އިތުރަށް ނުހިއްކައި، ހިއްކާފައި އޮތް ބައި ދޫކޮށް ރިވެޓްމެންޓް ޖަހަނީ އެއްގަމުން އެތެރޭގައި!

ރާއްޖެ

ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް އަސްކަރީ އެހީ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ރާއްޖެ

ޖެނުއަރީ މަހު 174 ކައިވެނިކޮށް، 88 ވަރި ކޮށްފި

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

އެންމެ މަގުބޫލް ލިޔުންތައް