ކ. މާލެ
|
5 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 23:03
މާލެ
މާލެ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ
މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހަތަރު ފޮރުޅުލީ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ގަރާޖުގެ ސައްޚަކަން ކަށަވަރުކުރަނީ
 
ސައްޚަކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެ ވުޒާރާއިން ފަށާފައިވަނީ، ގަރާޖުގެ ވެރިފަރާތަށް ނޭނގި، އެ ގަރާޖުގައި އުޅަނދުތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާތީ

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދުތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ގަރާޖުގެ ސައްޚަކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ފަށައިފިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ވުޒާރާއިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ، ސައްހަކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެ ވުޒާރާއިން ފަށާފައިވަނީ، ގަރާޖުގެ ވެރިފަރާތަށް ނޭނގި، އެ ގަރާޖުގައި އުޅަނދުތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާތީއެވެ.

އެހެން ކަމުން އެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ގަރާޖުގެ ވެރި ފަރާތުގެ އިއުތިރާޒު ނުކުރާ ކަމުގެ ސިޓީގެ ސައްޚަކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި، އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަހަޅާ ގަރާޖަކީ އެ އުޅަނދެއް ބޭއްވޭ ގޮތަށް ހުރިތަނެއްތޯ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށް އެ ވުޒާރާއިން ބުންޏެވެ.

އެ ވުޒާރާއިން މި ކަން ފަށާފައިވަނީ، ވަގު ސިޓީ ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ބޮޑެވެ، އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އިތުރުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް