އާއިޝަތު ޝިއުރާ

5,910

Articles

 

49,902,145

Article Views

 

Follow

ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ނުކުތީ 2009 ވަނަ އަހަރު ޓީވީއެމުންނެވެ. އޭގެފަހުން ވީޓީވީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ. މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ ރާއްޖެޓީވީގައެވެ. މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ކަވަރުކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ގުޅުންހުރި ޚަބަރުތަކެވެ. މީގެއިތުރުން ސިޔާސީ ދާއިރާ އާއި ބޭރު ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައްވެސް ކަވަރުކުރެއެވެ.