ކ. މާލެ
|
27 މެއި 2021 | ބުރާސްފަތި 04:22
އެކްސިޑެންޓްވި ޒުވާނާ މަގުމައްޗަށް ވެއްޓިފައި
އެކްސިޑެންޓްވި ޒުވާނާ މަގުމައްޗަށް ވެއްޓިފައި
އެމްވީކްރައިސިސް
އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒުވާނަކު މަރުވުމުން
ޒުވާނާގެ މަރު - ހޮސްޕިޓަލަށް ނުގެންދެވި އެތައް އިރެއް ލޭގެ ކޯރެއްގައި
 
އެކްސިޑެންޓް ހިނގި ސަރަހައްދަށް އެންބިއުލާންސް އައީ 14 ވަރަކަށް މިނެޓް ފަހުން. - މަންޒަރު ދުށް މީހެއް
 
އެކްސިޑެންޓް ހިނގައިދިޔަގޮތުގެ ވީޑިއޯއެއް ވަނީ އާންމުވެފައި

މާލޭގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓު ހިނގާފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭގެ 10:00ހާއިރު ކަމަށާއި، މިއީ ހުވަފެނީ ގޯޅީގައި ބާއްވާފައި އޮތް ގާޑިޔަލެއްގައި، ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަަލަކުން ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއް ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. މި އެކްސިޑެންޓުގައި ނިޔާާވި މީހާއަކީ ސައިކަލުގެ ފަހަތުގައި އިން މީހާ ކަމަށާއި، އޭނާ ނިޔާވެފައިވަނީ އޭޑީކޭގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ.

މިހާދިސާ ހިނގިތާ ކުޑައިރުކޮޅެއް ތެރޭގައި އެސަރަހައްދަށް ދިޔަ މީހަކު "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް މައުލޫމާތުދެމުން ބުނީ، އޭނާއަށް އެސަރަހައްދަށް ދެވުނީ ގާތްގަނޑަކަށް 9:35 ހާއިރުކަމަށެވެ. އޭރު ޒުވާނާގެ ކަރުން ހޯސްލާފައި ލޭ އަންނަކަމަށެވެ. އަދި އޭރުވެސް ޒަޚަމްވެފައިވާ ޒުވާނާ ހަރަކާތްކުރަމުން ދިޔަ ކަމަށެވެ.

އަދި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންވެސް އޭރު ސީންގައި ތިބިކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އަދި ޒަޚަމްވެއިވާ ޒުވާނާ އަވަހަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔުމަށް ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ކައިރީގައި އެދުމުން، އެންބިއުލާންސް އެބަ އަންނަ ކަމަށް ބުނި ކަމަށް އެމީހާ ބުންޏެވެ.

ނަމަވެސް އެންބިއުލާންސް އައީ ގާތްގަނޑަކަށް 14 ވަރަކަށް މިނެޓު ފަހުން ކަމަށާއި، ޒަޚަމްވެފައިވާ ޒުވާނާ އެހެން ގޮތަކުން ވިއަސް އަވަހަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔުމަށް ސިފައިންނާއި ފުލުހުންވެސް މަސައްކަތްނުކުރާކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އޭނާ އިތުރަށް ބުނީ، އެންބިޔުލާންސަށް ޒުވާނާ އެރުވިއިރު ހޭ ނެތްކަމަށެވެ.

މިއެކްސިޑެންޓް ހިނގިތާ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް ފަހުން، ހާދިސާ ހިނގި ގޮތުގެ (1 މިނެޓާއި 52 ސިކުންތުގެ) ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ވަނީ ދައުރުވާން ފަށާފައެވެ. ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި އެގޯޅީގައި ބާއްވާފައި އޮންނަ ގާޑިޔަލެއް ކައިރީގައި ދެ ސައިކަލެއް ވެއްޓިފައި އޮވެއެވެ. އަދި ގާޑިޔާ ކައިރިން ޒުވާނަކު ހިނގާފައި އަންނަ ތަން ފެނެއެވެ. އެއީ ހާދިސާގައި ޒަޚަމްވި ޒުވާނާއެވެ. އެއާއެކު ބަޔަކު ބާރަށް ހަޅޭއްލަވައި ގަނެއެވެ.

ޒަހަމްވި ޒުވާނާ ހިނގާފައި އައިސް އަރި އަޅާލައިގެން ވެއްޓޭތަން ފެނެއެވެ. އޭރުވެސް އެޒުވާނާ ކައިރީގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ތިއްބެވެ. އެތާ ހުރި ޒުވާނަކު ޓީޝާޓު ބާލައި، އެޓީޝާޓު ބޭނުންކޮށްގެން، ލޭ މަނާކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރާ މަންޒަރު ފެނެއެވެ. ނަމަވެސް 10 ސިކުންތާއި 20 ސިކުންތާއި ދޭތެރޭގައި ލޭގެ ކޯރެއް ބިންމަތީގައި ހެދިގެންދާ މަންޒަރު ވީޑިއޯއިން ފެނެއެވެ. އެންބިއުލާންސަށް ގުޅާށޭ އެއް ބަޔަކު ބުނާ އަޑުވެސް އިވެއެވެ.

އަދި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންވެސް ސީންއަށް ދިޔަތަން ފެނެއެވެ. ބެލެވޭގޮތުގައި އެއީ ކާފިއު ވަގުތުގައި، މަގުމަތީގައި ފޯރިމަރަން ތިބި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
8%
2%
82%
6%
0%
3%
ކޮމެންޓް
28 މެއި 2021 | ހުކުރު 19:34
ބާލައާދަނު
މި ލިޔުނު މީހާ ލިޔެފައިވާ ގޮތުން ހީވަނީ އެންބިއުލާންސް ދިޔަލެއް މަސް ކަމުން މަރުވިކަމަށް ބުނަން އުޅޭހެން.
ގުޅުންހުރި
ހުޅުމާލެ ކައިރިން ލޯންޗަކާއި، ޑިންގީއެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި
ހުޅުމާލޭގައި ދެ ސައިކަލު ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގެ މަންޒަރު ދުށް ބަޔަކު މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް ދިނުމަށް އެދިއްޖެ
ކުނި ކަހަން ހުރި މީހެއްގެ ގައިގައި ސައިކަލުން ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގުމުން ފިލި ބަޔަކު ހޯދަނީ
ބާރު ސްޕީޑުގައި ދިޔަ ސައިކަލެއް އެކްސްކަވޭޓަރެއްގައި ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި ޒުވާނަކު މާލެ ގެނެސް ފަރުވާދެނީ
ސާފުކޮށް ފެންނަނީ އަތް ހޫރާލާ ޖެހި މަންޒަރު، ޕޮލިސް އޮފިސަރުގެ ކުށް ފޮރުވައި ތަރުޖަމާނު ހެދީ ދޮގު!
އެކްސިޑެންޓްވުމުން ރިޕޯޓްނުކޮށް ސީން ދޫކޮށް ދިިޔަ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ބަޔަކު ހޯދަނީ
ހުޅުމާލެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރު ކައިރީގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ޒުވާނާ ނިޔާވެއްޖެ
ފާއިތުވި ދެ މަހު މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދުވާލަކު ގާތްގަޑަކަށް 7 އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވޭ، މުޅި ޖުމްލަ 450 އެކްސިޑެންޓް!