ކ. މާލެ
|
27 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 02:31
ހައިވޭގައި މިރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި މީހަކު ވަނީ ނިޔާވެފައި
ހައިވޭގައި މިރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި މީހަކު ވަނީ ނިޔާވެފައި
ރިފްޤާ އަބްދުލް ވައްހާބް
އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގުން
ހައިވޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ
 
މި އެކްސިޑެންޓްގައި ނިޔާވެފައި ވަނީ އުމުރުން 43 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް
 
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެެންދިޔައިރުވެސް ވަނީ ނިޔާވެފައި
 
އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ މާލެ އިން ހުޅުމާލެއަށް ދަތުރު ކުރަމުންދިޔަ ސައިކަލެއް ބާރު ސްޕީޑްގައި ގޮސް ޕިކަޕެއްގެ ފަހަތުގައި ޖެހިގެން

މާލެއިން ހުޅުމާލެއަށް އަންނަ ހައިވޭ މަތީގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

މިއެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ މާލެ އިން ހުޅުމާލެއަށް ދަތުރު ކުރަމުންދިޔަ ސައިކަލެއް ބާރު ސްޕީޑްގައި ގޮސް ޕިކަޕެއްގެ ފަހަތުގައި ޖެހިގެންނެވެ. މިއެކްސިޑެންޓާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުން ބުނީ މާލެ އިން ހުޅުމާލެއަށް އަންނަ ހައިވޭގައި ސައިކަލެއް ޕިކަޕެއްގައި ޖެހިގެން އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 12:04 ގައި ފުލުުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓްގައި ނިޔާވެފައި ވަނީ އުމުރުން 43 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ.

Advertisement

ފުލުހުން ބުނީ އެކްސިޑެންޓްގައި ސައިކަލު ދުއްވަން އިން މީހާ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެެންދިޔައިރުވެސް ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން އަންނަނީ އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
5%
5%
53%
25%
10%
3%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި