ކ. މާލެ
|
23 މެއި 2024 | ބުރާސްފަތި 21:46
މުހައްމަދު ބައްސާމު އާދަމް
މުހައްމަދު ބައްސާމު އާދަމް
އައްޑޫ ލައިވް
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިންގުން ބައްސާމަށް
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިންގުން ޑީއެމްޑީ ބައްސާމްއާ ހަވާލުކޮށްފި
 
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިންގުން ވަގުތީ ގޮތުން ބައްސާމްއާ ހަވާލުކޮށްފައިމިވަނީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ކަމުގައި ހުންނެވި ފާތިމަތު ތައުފީޤު އެމަގާމުން ބުދަ ދުވަހު ވަކިކުރުމަށްފަހު

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ހިންގުން އެކުންފުނީގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ބައްސާމު އާދަމްއާ ވަގުތީގޮތުން ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު (ޕީސީބީ)ން އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިންގުން ވަގުތީ ގޮތުން ބައްސާމްއާ ހަވާލުކޮށްފައިމިވަނީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ކަމުގައި ހުންނެވި ފާތިމަތު ތައުފީޤު އެމަގާމުން ބުދަ ދުވަހު ވަކިކުރުމަށްފަހުއެވެ. ފާތުމަތު ތައުފީގު އެމަގާމުން ވަކިކުރި ސަބަބެއް ޕީސީބީން ހާމަކޮށްފައެއްނުވެއެވެ. އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އެމްޑީ ކަމަށް ފާތިމަތު އައްޔަންކުރެއްވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު 17 ގައެވެ.

ފާތުމަތު ތައުފީގު އެމަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޗެއަރޕާސަންކަމުގައި ހުންނެވި އާއިޝާ ނޫރައިން ޖަނާހު ވެސް ވަނީ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ. އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޕީސީބީން ބުނީ، ނޫރައިންގެ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ 21 މެއި ގައި ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޯޑު މެންބަރު ރާފިލް މުހައްމަދު ވެސް ވަނީ ބުދަ ދުވަހު އެމަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައިކުންފުނި ހިންގަމުން އަންނަ ގޮތާ މެދު ކުރީގެ އެމްޑީއާއި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޯޑާ ދެމެދު ވަނީ ގިނަ ހަޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް އުފެދިފައެވެ. ބައެއް ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ހަރަދު ކުރުމުގައި އެ ކުންފުނިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކާ މެދު ބޯޑުގެ ބައެއް މެންބަރުންނާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއް އުފެދިފައިވާތާ ދުވަސްތަކެއް ވަނީ ވެފައެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ބައްސާމް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އަންހެން މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ތުހުމަތުތަކެއް ވެސް މީގެކުރިން ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ތުހުމަތު ކުރި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ ކަމަށް އެ ދުވަސްވަރު އެމްއެމްޕީއާރުސީން ބުނެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ތުހުމަތުތައް ކުރެވުނީ ކޮން މުވައްޒަފަކާ ދެކޮޅަށް ކަމެއް އެމްއެމްޕީއާރުސީން ހާމަކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް