ކ. މާލެ
|
23 މެއި 2024 | ބުރާސްފަތި 21:05
މާލެއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހެނީ
މާލެއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހެނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖޭގެ މޫސުން
ހަފްތާ ބަންދުގައި އުތުރާއި މެދުރާއްޖެތެރެއަށް ގަދަވަޔާއެކު ވިއްސާރަކުރާނެ
ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހުވެސް ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ކެރީގެ އަސަރުކުރާނެ
ހުކުރު ދުވަހު މެދު ރާއްޖެތެރެއަށް ގަދަވަޔާއެކު ވިއްސާރަކުރާނެ، ހޮނިހިރު ދުވަހު މެދު ރާއްޖެތެރޭގެ އަތޮޅުތަކަށް ވިއްސާރަކުރާނެ
ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހުވެސް އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ގަދަވަޔާއެކު ވިއްސާރަކުރާނެ

ހަފްތާ ބަންދުގައި އުތުރާއި މެދުރާއްޖެތެރެއަށް ގަދަވަޔާއެކު ވިއްސާރަކުރާނެކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ބުނީ ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހުވެސް އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ގަދަވަޔާއެކު ވިއްސާރަކުރާނެކަމަށެވެ. އަދި ހުކުރު ދުވަހު މެދުރާއްޖެތެރެއަށް ގަދަވަޔާއެކު ވިއްސާރަކުރާނެކަމަށާއި ހޮނިހިރު ދުވަހު މެދުރާއްޖެތެރޭގެ އަތޮޅުތަކަށް ވިއްސާރަކުރާނެކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

މީގެއިތުރުން ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހުވެސް ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ކެރީގެ އަސަރުކުރާނެކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ލަފާކުރެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ބާރު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން އުތުރާއި މެދުރާއްޖެތެރެއަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މޫސުން ގޯސްވެފައެވެ. އެއާއެކު މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ތަކުރާރުކޮށް އިލްތިމާސްކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް