ބަލި މަޑު ކަމެއް ނުވަތަ ފިތިބާރު ވުމުގެ ކަމެއް ދިމާވިޔަސް ހައްލު ކުރަން ތައްޔާރު: ސައުދީ ސަރުކާރު
5 އަހަރު ކުރިން
ހައްޖުވެރިންނޭވެ، މިއީ ބަރަކާތް ލިބިގެންވާ ކަންކަމެއް ނޫން!
5 އަހަރު ކުރިން
ހައްޖުން ދޭން ޖެހޭ މެސެޖަކީ އެއްބައިވަންތަކަން: ހަރަމްފުޅުގެ އިމާމް
6 އަހަރު ކުރިން
އަރަފާތު ދުވަހުގެ ރޯދައިގެ މަތިވެރިކަން
6 އަހަރު ކުރިން
ކަޢުބަތުﷲ ގެފުޅު
6 އަހަރު ކުރިން
ގެފުޅުގެ އައު އުރަކޮޅު ގެފުޅު ބަލަހައްޓާ އިސްފަރާތްތަކާ ހަވާލު ކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން
ހައްޖަށް ނުދާ މީހުންނަށްވެސް ހައްޖު މަހުގެ ފުރަތަމަ 10 ދުވަސް މުހިންމެވެ
6 އަހަރު ކުރިން
އެންމެ ގިނަ މީހުން ހައްޖަށް ފޮނުވީ އިންޑޮނީޝިއާ އިން
6 އަހަރު ކުރިން
އިންޑޮނީޝިއާ ހައްޖުވެރިން ޖިއްދާ އެއަރޕޯޓުގައި މަދަހަ ކިޔާ ވީޑިއޯ އެއް ވައިރަލް ވެއްޖެ
6 އަހަރު ކުރިން
ސައުދީ އަށް ޒުލްހިއްޖާ މަހުގެ ހަނދެއް ހޯމަ ދުވަހު ނުފެނުނު، ބޮޑު އީދު ވާނީ ސެޕްޓެމްބަރ 1
6 އަހަރު ކުރިން
މިރޭ ޒުލްހިއްޖާ މަހަށް ސައުދީގައި ހަނދު ބަލާނެ
6 އަހަރު ކުރިން
އުހުދު ފަރުބަދަ – ދީނަށް ނަސްރު ހޯދުމަށް މުސްލިމުންގެ ހިތްވަރު ރަމްޒްކޮށްދޭ ނިޝާނެއް!
6 އަހަރު ކުރިން
މި ފަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރާ އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާގެ އުމުރަކީ 104 އަހަރު!
6 އަހަރު ކުރިން
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަނުން 9 މީހުން ބައިސްކަލުގައި ހައްޖަށް!
6 އަހަރު ކުރިން
ގުރުއާންގެ ފުރަތަމަ އާޔަތް ބާވާ ލެއްވި ހިރާ ހޮހޮޅަ ހުންނަ ގޮތް އެނގޭތަ؟
6 އަހަރު ކުރިން
ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މިއަހަރު ހައްޖަށް މީހުން ދާނެ
6 އަހަރު ކުރިން