ހުކުރު 10 ޖުލައި 2020
10 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ޕިއްޒާބޯނާ

ޕިއްޒާބޯނާގެ ހެޕީ އަވަރ ޕްރޮމޯ: ޕިއްޒާއެއް އެންމެ 99ރ އަށް!

  • މި އަގަށް ޕިއްޒާ ލިބޭނީ ހުޅުމާލެ އައުޓްލެޓުން އޯޑަރު ކުރުމުން
  • ކޮންމެ ވައްތަރެއްގެ ޕިއްޒާއެއް ވެސް މި އަގަށް ލިބޭނެ
  • ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ދާނީ މި މަހުގެ ނިޔަލަށް

ކ. މާލެ | 11 ނޮވެންބަރ 2019 | ހޯމަ 08:37 | 7,114

ޕިއްޒާބޯނާގެ ޕިއްޒާ - ޕިއްޒާބޯނާ

ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޕިއްޒާބޯނާގެ ފަރާތުން ހެޕީ އަވަރ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ޕިއްޒާބޯނާގެ ހުޅުމާލެ އައުޓްލެޓުން ކޮންމެ ވައްތަރެއްގެ ޕިއްޒާއެއް އޯޑަރު ކުރިޔަސް 99 ރުފިޔާއަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ޕިއްޒާބޯނާ އިން ބުނެއެވެ. އަދި މި އަގަށް ޕިއްޒާ ލިބެނީ ހެޕީ އަވަރ ގެ ތެރެއިން އޯޑަރު ކުރުމުން އެކަނި ކަމަށް ޕިއްޒާބޯނާ އިން މައުލޫމާތުދެއެވެ. އެއީ ހެނދުނު 08:00 އަކުން މެންދުރު 02:00 އަކަށެވެ.

ޕިއްޒާބޯނާ އިން ބުނީ މިކަހަލަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ފިއްޒާބޯނާގެ ފަރާތުން ހެޔޮ އަގެއްގައި ޕިއްޒާ ލިބޭނެ މަގު ފަހި ކުރުމަށް ކަމަށާއި ޕިއްޒާބޯނާގެ އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ޕިއްޒާށް އޯޑަރކޮށް، މެނޫ ބެލޭނެ ކަމަށެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ މި މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

ޕިއްޒާބޯނާގެ ޕިއްޒާއަކީ އާންމުންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލު ޕިއްޒާއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.