އަންގާރަ 26 މެއި 2020
07 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 03
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:32
މޯލްޑިވްސް ބޯޓިންގް އެވޯޑްސް

މޯލްޑިވްސް ބޯޓިންގް އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު!

  • ޖުމްލަ 29 ކެޓަގަރީއަކުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވޭ
  • ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 15 ނޮވެމްބަރު
  • މިއީ 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދެމުން އަންނަ އެވޯޑެއް

ކ. މާލެ | 7 ނޮވެންބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 09:29 | 2,416

މޯލްޑިވްސް ބޯޓިންގް އެވޯޑްސް 2018 ގެ އެވޯޑް ހަފްލާގެ ތެރެއިން - ވަން އޮންލައިން

މޯލްޑިވްސް ބޯޓިންގް އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަންތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ނޮމިނޭޝަންސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޖުމްލަ 29 ކެޓަގަރީއަކުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 15 ނޮވެމްބަރެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބޯޓިންގް އެވޯޑްސްއަކީ ނެޝަނަލް ބޯޓިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެން ކަނޑުދަތުރު ފަތުރުގެ އިންޑަސްޓްރީގެ ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރުދީ އެ އިންޑަސްޓްރީ ކުރިއެރުވުމަށްގެ މަޤްސަދުގައި 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދެމުން އަންނަ އެވޯޑެކެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު މި އެވޯޑްތައް ދީފައިވަނީ ޖުމްލަ 27 ކެޓަގަރީއަކުންނެވެ. އެގޮތުން ލިވްއަބޯޑް ކެޕްޓަން އޮފް ދަ އިޔަރ އެވޯޑާއި ސާރފް ގައިޑް އޮފް ދަ އިޔަރގެ އެވޯޑާއި ލައިފް ޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް ތިން މީހަކަށް ލިބިފައިވާއިރު ބާކީ އެވޯޑު ލިބިފައިވަނީ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިތަކަށެވެ.

ލިވްއަބޯޑް އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ބުނީ އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ މަޤްސަދަކީ މި ދާއިރާ އިތުރަށް ތަަރައްްގީކޮށް، މި ދާއިރާއަށް އަލަށް މީހުން ނެރެދިނުން ކަމުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.