ބުރާސްފަތި 21 ނޮވެންބަރު 2019
08 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 24
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:16
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:07
ވިޔަފާރި - މޯލްޑިވްސް ބޯޓިންގް އެވޯޑްސް

މޯލްޑިވްސް ބޯޓިންގް އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު!

  • ޖުމްލަ 29 ކެޓަގަރީއަކުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވޭ
  • ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 15 ނޮވެމްބަރު
  • މިއީ 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދެމުން އަންނަ އެވޯޑެއް

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 7 ނޮވެންބަރު 2019 | ބުރާސްފަތި 09:29 1,485

މޯލްޑިވްސް ބޯޓިންގް އެވޯޑްސް 2018 ގެ އެވޯޑް ހަފްލާގެ ތެރެއިން - ވަން އޮންލައިން

މޯލްޑިވްސް ބޯޓިންގް އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަންތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ނޮމިނޭޝަންސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޖުމްލަ 29 ކެޓަގަރީއަކުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 15 ނޮވެމްބަރެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބޯޓިންގް އެވޯޑްސްއަކީ ނެޝަނަލް ބޯޓިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެން ކަނޑުދަތުރު ފަތުރުގެ އިންޑަސްޓްރީގެ ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރުދީ އެ އިންޑަސްޓްރީ ކުރިއެރުވުމަށްގެ މަޤްސަދުގައި 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދެމުން އަންނަ އެވޯޑެކެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު މި އެވޯޑްތައް ދީފައިވަނީ ޖުމްލަ 27 ކެޓަގަރީއަކުންނެވެ. އެގޮތުން ލިވްއަބޯޑް ކެޕްޓަން އޮފް ދަ އިޔަރ އެވޯޑާއި ސާރފް ގައިޑް އޮފް ދަ އިޔަރގެ އެވޯޑާއި ލައިފް ޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް ތިން މީހަކަށް ލިބިފައިވާއިރު ބާކީ އެވޯޑު ލިބިފައިވަނީ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިތަކަށެވެ.

ލިވްއަބޯޑް އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ބުނީ އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ މަޤްސަދަކީ މި ދާއިރާ އިތުރަށް ތަަރައްްގީކޮށް، މި ދާއިރާއަށް އަލަށް މީހުން ނެރެދިނުން ކަމުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް