ބުރާސްފަތި 21 ނޮވެންބަރު 2019
08 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 24
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:16
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:07
ވިޔަފާރި - ދިރާގު

ދިރާގާ ސްޕާކްހަބް ގުޅިގެން ޓެކްސްސްޓަރސް ސްޓާޓްއަޕް ވީކެންޑް 2019 ބާއްވަނީ

  • ސްޓާޓަޕް ވީކެންޑް އޮންނާނީ 15 ނޮވެމްބަރުގައި
  • މި ހަރަކާތް 54 ގަޑިއިރަށް ކުރިއަށްދާނެ
  • މި ވީކެންޑަކީ ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި ކުރިއަށް ދިޔުމަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 7 ނޮވެންބަރު 2019 | ބުރާސްފަތި 09:31 1,434

ސްޓާޓަޕް ވީކެންޑް އޮންނާނީ 15 ނޮވެމްބަރުގައި - ދިރާގު

ދިރާގާއި ސްޕާކްހަބް ގުޅިގެން ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިން އުފެއްދުމަށް "ސްޓާޓަޕް ވީކެންޑް 2019" ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ސްޓާޓަޕް ވީކެންޑް އޮންނާނީ 15 ނޮވެމްބަރު އިން 17 ނޮވެމްބަރަށް ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެއެވެ.

ޓެކްސްޓާސް ސްޓަރޓަޕް ވީކެންޑަކީ ޒުވާނުންނަށް ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބައިނަލް އަޤުވާމީ ހަރަކާތެކެވެ. އަދި މި މޮޑެލް މިހާރު ވަނީ ދުނިޔޭގެ 150 ގައުމުގައި ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

54 ގަޑިއިރަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ހަރަކާތުގައި ވިޔަފާރި ފަށަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކާއި، ޑިވެލޮޕަރުންނާއި ޑިޒައިނަރުންގެ އިތުރުން އަލަށް ފަށާފައިވާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި ހުރި ވިސްނުންތައް ހަގީގަތަކަށް ގެންނާނެ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ބިޒްނަސް މޮޑެލް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅައިދޭނެ ކަމަށާއި މި ހަރަކާތް ބޭއްވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ސްޓަރޓަޕް ކަލްޗަރ އެއް ބިނާ ކޮށް، އެ މީހުންގެ ފުރިހަމަ ހުނަރު ދަސްކުރުމާއި، އުފެއްދުމާއި އަމަލުން ދެއްކުމުގެ މަގުފަހި ކޮށްދިނުން ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެއެވެ.

ސްޓާޓަޕް ވީކެންޑަކީ ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި ކުރިއަރާ ދިއުމަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު މައުލޫމާތު ތަކެއް ލިބިދޭނެ ވިޔަފާރީގެ ހުނަރު ތަރައްގީ ކޮށްދެވިގެންދާނެ ހަރަކާތެކެވެ. އެގޮތުން ބައިވެރިންނަށް ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި ނަމޫނާ ފަރާތްތަކާއި ބިޒްނަސް ކޯޗުންނާއި ދިރާގާ އަދި އިންޑަސްޓްރީގެ ތަޖުރިބާކާރު މެންޓަރުންނާ ބައްދަލުކޮށް އެ ފަދަ މީހުންގެ އިރުޝާދުގެ ލިބިގެންދާނެއެވެ. އަދި ހިއްސާކުރެވޭ ޚިޔާލުތަށް ވިޔަފާރީގެ އަމަލީ މައިދާނުގައި ބޭނުންކުރާނެ ގޮތްވެސް ބައިވެރިންނަށް ކިޔާ ދެވިގެންދާނެ ކަމަށް ދިރާގުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ދިރާގާއި ސްޕަރކްހަބް ގުޅިގެން ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ސްޓަރޓަޕް ކަލްޗަރ ބިނާ ކުރުމަށް މުހިންމު މަސައްކަތްކެއް ކުރިއަށްގެންދެއެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގައި އަލަށް ލީން ސްޓާޓަޕް މެޝިން ވަނީ ތަޢާރަފުކޮށްފައެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އިންޓަނޭޝަނަލް ހެކަތޯންކަމަށްވާ "އޭންޖަލް ހެކް" އާއި ސްޓާޓަޕް ގްރައިންޑުގެ އެކްސް ސީރީސް ވެސް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް