މުހައްމަދު އާދަމް ސަލީމް

72

Articles

 

2,349,923

Article Views

 

Follow

ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަންގަލަމާއި އަލިމަސް ގަލަމުގެ އިތުރުން ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރޮނގުން ހުސެއިން ސަލާހުއްދީން އެވޯޑް ލިބިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން އާންމު ޚިދުމަތަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމް ލިބިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ބައެއް ނޫސްތަކުގައި އެޑިޓަރުކަމާއި ޑެޕިއުޓީ އެޑިޓަރުކަން އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

 

އެންމެ މަގުބޫލް ލިޔުންތައް