މުހައްްމަދު ނިޝާން އިބްރާހިމް

9

Articles

 

172,716

Article Views

 

Follow

ގާނޫނީ ދާއިރާގައި 17 އަހަރު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވެއެވެ. ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ. ވިލާ ކޮލެޖާއި އެވިޑް ކޮލެޖާއި އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި މައިކޮލެޖުގެ ގާނޫނީ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވާދީފައިވެއެވެ.