ކ. މާލެ
|
13 މާރޗް 2021 | ހޮނިހިރު 09:37
ސައުތު އޭޝިއަން ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ ތެރެއިން
ސައުތު އޭޝިއަން ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ ތެރެއިން
ހައިރައިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް
ސައުތު އޭޝިއަން ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް
ސައުތު އޭޝިއަން ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްއަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
އަންނަ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް އެވޯޑަށް ނަން ހުށަހެޅޭނެ

ސައުތު އޭޝިއަން ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް (ސަޓާ) އަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އިވެންޓް އިންތިޒާމު ކުރާ ހަައިރައިޒް ކުންފުނިން ބުނީ އެވޯޑަށް ނަން ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި 52 ކެޓަގަރީއަކުން އެވޯޑަށް ނަން ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި އެވޯޑަށް ނޮމިނޭޓްވުމަށް އެ ތަނުގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ފޯމް ހުށައެޅޭނެކަމަށްވެސް ހައިރައިޒުން ބުނެއެވެ.

ސަޓާ އެވޯޑުގައި މިދިޔަ އަހަރު 500 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓްރެވަލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް ވިޔަފާރި އޮޕަރޭޓަރުން ވަނީ ނޮމިނޭޓުވެފައެވެ. އެގޮތުން ގެސްޓް ހައުސް ދާއިރާ އިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރާއްޖޭގެ ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ ޔޫއައި ހޮޓެލްސް، ޔޫއައި މޯލްޑިވްސްގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއް ކަމަށްވާ އަދާރަން ކްލަބް ރަންނާޅި އަދި އޭސް ޓްރެވަލްސް މޯލްޑިވްސް ވަނީ އެކި ކެޓަގަރީތަކުން ނޮމިނޭޓުވެފައެވެ. ޔޫއައި ހޮޓެލްސް އާއި ޔޫއައި މޯލްޑިވްސް ވަނީ ތިން ކެޓަގަރީއަކަށް ނޮމިނޭޓްވެފައެވެ.

ސަޓާ އެވޯޑަކީ މި ސަރަހައްދުގެ ޓްރެވަލް އަދި ހޮސްޕިޓަލިޓީ ދާއިރާ އިން ހިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ދޭ އެވޯޑެކެވެ. އަދި މި އެވޯޑަކީ ނޮމިނޭޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ދެ ގޮތަކަށް އިވެލުވޭޓްވެގެން އެވޯޑު ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅޭ އެވޯޑެކެވެ.

ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކަކުން އެންޑޯޒް ކޮށްފައިވާ މި އެވޯޑަކީ 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދެމުން އަންނަ އެވޯޑެކެވެ. ސަޓާ އެވޯޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ބާއްވާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު، ސްރީލަންކާގެ މައުންޓް ލެވީނިއާ ހޮޓެލްގައެވެ.

ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން މިދިޔަ އަހަރު ސަޓާ އެވޯޑު ހަފްލާ ބާއްވާފައިވަނީ ވާޗުއަލްކޮށް ބާއްވާފައިވާއިރު މިއަހަރު މި އެވޯޑް ހަފްލާ ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ގޮތް ހައިރައިޒް ކުންފުނިން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 20 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް