ކ. މާލެ
|
18 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 18:47
ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖަސްގެ 7 ވަނަ އެޑިޝަން ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައިދެއްވަނީ
ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖަސްގެ 7 ވަނަ އެޑިޝަން ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައިދެއްވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އެފް އެންޑް ބީ ޝޯ
40 ބައިވެރިންނާއެކު 7 ވަނަ ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް ޝޯ ފަށައިފި
 
އެފް އެންޑް ބީ ޝޯއަކީ ރަމަޟާން މަހަށް ހައްސަކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ރޯދަ މަހުގެ ކުރިން ބާއްވަމުން އަންނަ އެގްޒިބިޝަނެއް
 
މަގްސަދަކީ ހޯލް ސޭލަރުންނާއި ރީޓެއިލަރުން އަދި ކޮންސިއުމަރުން އެއްތަނަކުން ބައްދަލުކުރުން

ހައިރައިސްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ 7 ވަނަ ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް ޝޯ ފަށައިފިއެވެ.

ހައިރައިސްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ސިލްސިލާގޮތެއްގައި ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަމުން އަންނަ ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖަސް ޝޯ (އެފް އެންޑް ބީ ޝޯ) އަކީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ މިފަދަ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ލިބެމުން އަންނަ އެއް ޝޯއެވެ.

7 ވަނަ އެފް އެންޑް ބީ ހުޅުވައިދެއްވީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މުއްތަލިބުއެވެ. 40 ބައިވެރިންނާއެކު ފެށި މި އެގްޒިބިޝަނުގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ ހޯލް ސޭލަރުންނާއި ރީޓެއިލަރުން އަދި ކޮންސިއުމަރުން އެއްތަނަކުން ބައްދަލުވެ، މުދާތައް ބަލާލުމާއި، ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގެ ވާހަކަތައް ދައްކާ މުދާތައް ދައްކާލުމެވެ. މި އިވެންޓުގެ ތެރެއިން މުދާ ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާއިރު، ހޯލްސޭލަރުންނާއި ރީޓެއިލަރުން އެއްތާކުންބައްދަލުވެ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތައް ގާއިމްކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

އެފް އެންޑް ބީ ޝޯއަކީ ރަމަޟާން މަހަށް ހައްސަކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ރޯދަ މަހުގެ ކުރިން ބާއްވަމުން އަންނަ އެގްޒިބިޝަނެކެވެ. މި އަހަރުގެ އިވެންޓް ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ފަށާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. 3 ދުވަހަށް ކުރިއަށްދާ މި އިވެންޓް ނިމޭނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ.

އެފް އެންޑް ބީ ޝޯގެ މިއަހަރުގެ އެޑިޝަންގެ މެއިން ސްޕޮންސަރަކީ ބީއެޗްއެމް ޓްރާޑާސްއެވެ. މިއީ ބީއެޗްއެމްއިން މި އިވެންޓުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދެވަނަ ފަހަރެވެ. ކޯ ސްޕޮންސަރުންނަކީ އެމްއެޗްއޭ އަދި ނެސްލޭ ޕްރޮފެޝަނަލްސްއެވެ.

މި އިވެންޓް ތަފާތުކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ހައިރައިސްއިން ވަނީ ޗެފްސް ގިލްޑް މޯލްޑިވްސްއާއި ކޭކްސް އެންޑް ބޭކާރސްއާއި ގުޅިގެން، މުބާރާތަކަކާއި ޓްރެއިނިންގތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. މި އިވެންޓުގައި ބޭކް އެންޑް ޑެލިކަސީ ޝޯ ކުލަގަދަކޮށް، ބާއްވާ، މަޝްހޫރު މޮޅު ކޭކް އަޅާ މީހުންގެ ހުނަރުތައް ދައްކާލުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ވޯކްޝޮޕެއް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިއަހަރުގެ އެފް އެންޑް ބީ ޝޯގެ ގިފްޓް ޕާޓްނަރުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ ސަނީ އެންޓަރޕްރައިސަސް، އެސްޓްރަބޮން، ޔޫރޯ ސްޓޯރ، ތާޒާ އަދި މިފްކޯއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް