ކ. މާލެ
|
10 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުދަ 07:15
ދޯންޏެއް މަސް ބޭނުމުގައި - ޓްވިޓާ
ދޯންޏެއް މަސް ބޭނުމުގައި - ޓްވިޓާ
ރާއްޖެ އެމްވީ
މަސްވެރިކަން
ކަންބޮޑުވުންތަކަށްފަހު، މަސްވެރިންނަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭނެކަމަށް ބުނެފި
 
އެ ފައިސާ ދިނުމަށް ނިންމީ މަސްވެރިންނަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބި ދެ މަސްވީ ފަހުން

މަސްވެރިންނަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބި ދެ މަސްވީ ފަހުން، މަސްވެރިންނަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ (މިފްކޯ) އިން ބުނެފިއެވެ.

މިފްކޯ އިން އަންގާރަ ދުވަހު "އެކްސް"ގައި ޖެހި ކުރު މެސެޖުގައި ބުނީ ދިވެހި މަސް އޮޑިފަހަރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ބުދަ ދުވަހު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައިފަހުން، ގާތްގަނޑަކަށް 200 މިލިއަން ރުފިޔާ މަސްވެރިންނަށް ދޭނެ ކަމަށް އައީ ބުނަމުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ނުލިބި ދެ މަސްވެ، އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން މަސްވެރިން ދަނީ ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

އެ ގޮތުން މަސްވެރިންގެ ޖަމިއްޔާތަކާއި އާންމު މަސްވެރިން ވެސް އެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، ފައިސާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުގައި ދަނީ އެދެމުންނެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ވެސް 140 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަސްވެރިންނަށް ދޭން ޖެހެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް