ކ. މާލެ
|
4 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 05:37
އިޓަލީގެ ކޯޗު ލުސިއާނޯ ސްޕަލެޓީ
އިޓަލީގެ ކޯޗު ލުސިއާނޯ ސްޕަލެޓީ
ރޮއިޓާސް
އިޓަލީ ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު
ސްޕެއިނާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އިޓަލީ އޮތީ ވަރަށް ބޭނުންވެފައި: ސްޕަލެޓީ
 
އޭނާ ބުނީ ސްޕެއިން އަކީ އަބަދު ވެސް ފުޓުބޯޅައިގައި އައު ކަންކަން އެހެން މީހުންނަށް ދައްކައިދޭ ޓީމެއް ކަމަށް

ސްޕެއިނާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އިޓަލީ އޮންނަނީ އަބަދު ވެސް ވަރަށް ބޭނުންވެފައި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލުސިއާނޯ ސްޕަލެޓީ ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ، އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރު ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. މުބާރާތުގައި އިޓަލީ ހިމެނުނީ ގުރޫޕް ބީގަ އެވެ. އެ ގުރޫގައި އިޓަލީ އާއެކު އޮތީ ސްޕެއިން، ކްރޮއޭޝިއާ އަދި އަލްބޭނިއާ އެވެ.

ސްޕަލެޓީ ބުނީ، އެ ގުރޫޕުގައި ހިމެނޭ ސްޕެއިން އަކީ ވަރުގަދަ ޓީމެއް ކަމަށާއި، އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމަކީ ބޭނުންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ސްޕެއިން އަކީ އަބަދު ވެސް ފުޓުބޯޅައިގައި އައު ކަންކަން އެހެން މީހުންނަށް ދައްކައިދޭ ޓީމެއް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ދަސް ކުރަން އެތައް ކަމެއް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. ސްޕެއިންގެ އިތުރުން ދެން އެ ގުރޫޕުގައި އޮތް ދެ ޓީމަކީ ވެސް ވަރުގަދަ ޓީމުތަކެއް ކަމަށް އޭނާ ޤަބޫލު ކުރެ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް ކްރޮއޭޝިއާ އިން އަންނަނީ އެމީހުންނަކީ ފުޓުބޯޅައިގެ މަތީ ފަންތީގެ ޓީމެއްކަން ސާބިތުކޮށްދެމުން ކަމަށް ސްޕަލެޓީ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ އިޓަލީ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަނުން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ތަށި ދިފާއު ކުރުމަކީ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަސައްކަތަށް ވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، އެއް ފެންވަރެއްގެ ވާދަވެރި ޓީމުތަކެއް ވާދަކުރާ މުބާރާތެއްގައި އެކަން ކުރުމަކީ ފަސޭހެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ސްޕަލެޓީ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ނަމަވެސް އިޓަލީގެ ޓީމާމެދު އޭނާގެ އުންމީދު ވެސް ބޮޑެވެ. ޚާއްސަކޮށް ކުޅުންތެރިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. އޭނާ އަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް ހިތްހަމަ ޖެހުމަކީ ވެސް އެއީ އެވެ.

އިޓަލީގެ ކޯޗުކަަމަށް ސްޕަލެޓީ ހަމަޖެއްސީ މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އެވެ. އެއީ، އޭނާގެ ކުރިން އެ މަގާމުގައި ހުރި ރޮބާޓޯ މަންޗިނީ ޓީމު ދޫކޮށްލުމުންނެވެ. އިޓަލީ އަކީ މުބާރާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަނުންނެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މުބާރާތް އެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރީ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑު ބަލި ކުރުމަށް ފަހު އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް