ޝައިހާން ޒަރީރް

3,690

Articles

 

26,139,228

Article Views

 

Follow

ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ނިކުމެފައިވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ސަން މީޑިއާގައި ކުޅިވަރު ނޫސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެ.