ޝައިހާން ޒަރީރް

1,875

Articles

 

11,699,855

Article Views

 

Follow

ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ނިކުމެފައިވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ސަން މީޑިއާގައި ކުޅިވަރު ނޫސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެ.