ކ. މާލެ
|
21 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 18:45
ވ. އާރަށު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގެ ތެރެއިން
ވ. އާރަށު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ވ އާރަށު ޚިޔާނާތް
އާރަށު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި، ދެން އޮންނާނީ ޙުކުމް ކުރުން
 
ޑޮލަރު ވިއްކުމުގެ މައުސޫމު މުއާމަލާތެއް ހިންގެވިނަމަ، ތަހުގީގު މަރުހަލާގައި އަވަސްވެގަންނާނީ އެކަމުގެ ހެކި ދައްކަން
 
މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރެއްވުމުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ކަމެއް ސާފު ކުރައްވަން ނެތްނަމަ ދެން އޮންނާނީ މި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ވ. އާރަށުގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ޔޫސުފް ނައީމްގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރައްވާފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު 4 ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނައިރަށް ދެމިގެން ދިޔަ އަޑުއެހުމަށްފަހު، މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް މިވަނީ ނިންމާލާފައެވެ.

ފަނޑިޔާރުން ވިދާޅުވީ، މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރެއްވުމުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ކަމެއް ސާފު ކުރައްވަން ނެތްނަމަ ދެން އޮންނާނީ މި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް ކުރެއްވުން ކަމަށެވެ.  

ދައުލަތުން ވަނީ ޔާމީނާއި ޔޫސުފް ނައީމްއާ ދެމެދުގައި ޑޮލަރު ވިއްކުމުގެ މައުސޫމު މުއާމަލާތެއް ހިންގެވިނަމަ، ތަހުގީގު މަރުހަލާގައި އަވަސްވެގަންނާނީ އެކަމުގެ ހެކި ދައްކަންކަމަށް، ސަބަބުވެރި އިންސާނެއްގެ ވިސްނުމުން ވިސްނާއިރު ގަބޫލުކުރެއްވޭކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދި ތަހުގީގު ނިމި ޝަރީއަތް ފެށުމުން ދެފަރާތުންވެސް އެއް ހެކިތަކާއި ލިއުންތަކެއް ހުށަހެޅިކަމަށް ފާހަގަ ކުރައްވައި ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ އެ ހެކިތަކުގައި ސުވާލު އުފެދޭ ގޮތަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމުގެ ބައެއް މިސާލުތައް ދައުލަތުން ހައި ކޯޓުގައިވެސް ބަޔާންކޮށްދީފައިވެއެވެ. އެކަންކަމަށް ދަށު ކޯޓުން ކުރިޙުކުމުގައިވެސް ވަނީ އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް