ލައިޝާ އަހްމަދު

4,561

Articles

 

49,634,755

Article Views

 

Follow

ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ޝަރުއީ ދާއިރާގެ އިތުރުން ސިޔާސީ ދާއިރާ އަދި ތަހުގީގީ ނޫސްވެރިކަމާ ގުޅޭ ޚަބަރުތައް ކަވަރު ކުރާ ނޫސްވެރިއެކެވެ. މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ރާއްޖެޓީވީގެ ސީނިއަރ ވީޑިއޯ ޖާނަލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެޓީވީގެ އެންމެ މަގްބޫލު ލިޔުންތެރިޔާގެ އެވޯރޑް އަދި 2020 ވަނަ އަހަރު އެންމެ މޮޅު ލިޔުންތެރިޔާގެ އެވޯރޑާއި އެ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ލިޔުމުގެ އެވޯރޑް ވަނީ ހާސިލުކޮށްފައެވެ. އަދި 2021 ވަނަ އަހަރު އެމްއެމްސީގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ޝަރުއީ ދާއިރާއިން ވަނީ ޙާސިލުކޮށްފައެވެ.

 

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

އެންމެ މަގުބޫލް ލިޔުންތައް