ލައިޝާ އަހްމަދު

5,835

Articles

 

66,582,530

Article Views

 

Follow

ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ޝަރުއީ ދާއިރާގެ އިތުރުން ސިޔާސީ ދާއިރާ އަދި ތަހުގީގީ ނޫސްވެރިކަމާ ގުޅޭ ޚަބަރުތައް ކަވަރު ކުރާ ނޫސްވެރިއެކެވެ. މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ރާއްޖެޓީވީގެ ސީނިއަރ ވީޑިއޯ ޖާނަލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެޓީވީގެ އެންމެ މަގްބޫލު ލިޔުންތެރިޔާގެ އެވޯރޑް އަދި 2020 ވަނަ އަހަރު އެންމެ މޮޅު ލިޔުންތެރިޔާގެ އެވޯރޑާއި އެ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ލިޔުމުގެ އެވޯރޑް ވަނީ ހާސިލުކޮށްފައެވެ. އަދި 2021 ވަނަ އަހަރު އެމްއެމްސީގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ޝަރުއީ ދާއިރާއިން ވަނީ ޙާސިލުކޮށްފައެވެ.

 

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ރާއްޖެ

މި ސަރުކާރުން ތަރައްޤީކުރާ 7 އާބަން ސެންޓަރުގެ ތެރޭގައި އުނގޫފާރު ހިމެނޭނެ: ރައީސް

ރާއްޖެ

ގްރޫމްކޮށްގެން ގެސްޓްހައުސްއަކަށް ގެންގޮސް ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމަށް ތުހުމަތުވާ މީހާ ޝަރުތުތަކާއެކު ދޫކޮށްލުމުން ޕީޖީ ހައިކޯޓަށް

ރާއްޖެ

އަރުޝަދުގެ ޑްރަގް ނެޓްވޯކްގައި ހިމެނޭކަމަށް ބުނާ އަސްލަމް ނާޒިމްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވީ ރަނގަޅަށް: ހައިކޯޓު

ރާއްޖެ

ވަޅިއަކުން ބިރުދައްކައި، އާއިލާގެ މީހުންނަށް އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ބަންދުކޮށްފި

ރާއްޖެ

ރިމޯޓު ކާރުގެ ޖޮއިސްޓިކް ތެރޭގައި ފޮރުވައިގެން ޑްރަގް ގެންގުޅުނުކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ބިދޭސީ މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

ރާއްޖެ

ރައީސް ސާލިޙު އެމްޑީޕީ ކެމްޕޭނަށް ބ އަތޮޅަށް

ރާއްޖެ

އަލުން ހެލިކޮޕްޓަރު ޚިދުމަތް ތައާރަފުކުރަން ޤާނޫނީ ލަފާދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ރާއްޖެ

ދިވެހިބަހަށް އިސްކަންދީގެން ލިއުންތައް އުފެއްދުމާއި ބޭރު ބަސްތައް މަދުކުރުމުގައި ޖުޑީޝަރީއަށްވުރެ ކުރީގައި އުޅޭ ބަޔަކު ނެތް: ހުސްނުއްސުއޫދު