ކ. މާލެ
|
22 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އާދީއްތަ 08:34
އިސްރާއީލުން ހިޒްބުﷲގެ 6 މީހަކު މަރާލުން
އިސްރާއީލުން ހިޒްބުﷲގެ 6 މީހަކު މަރާލުން
ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލް-ލުބްނާން
އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގައި ލުބުނާނުގެ ހިޒްބުﷲގެ 6 މީހަކު މަރާލައިފި
 
މި ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރޭގައި އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް އިސްރާއީލު ސިފައިންގެ ހަތް މީހަކު މަރުވެފައިވޭ

ނުލަފާ ޔަހޫދީ ޒަޔަނިސްޓުން ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގެ ތެރެއިން، ލުބުނާނުގެ ހިޒްބުﷲގެ އަމާޒުތަކަށް އެ ގައުމުގެ މަތިންދާ ބޯޓުންނާއި މިސައިލުން ހަމާލާދީ ހިޒްބުﷲގެ 6 މީހަކު މަރާލައިފި އެވެ.

އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގެ ހަމާސް ހަނގުރާމަވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ކަމަށް ބުނެ ޣައްޒާ ސުންނާފަތިކުރަމުންދާއިރު، މިއީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ހިނގި އެންމެ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާތަކެވެ. މި ހަމަލާތަކުގައި އިސްރާއީލުން ދަނީ ލުބުނާނުގެ ބޯޑަރު ކައިރީގައި ތިބި ހިޒްބުﷲ ގެ މީހުންނަށް ވެސް ހަމާލާތައް ދެމުންނެވެ.

އެގޮތުން ލުބުނާނުގެ ސަލާމަތީ މަސްދަރަކާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓާސް އިން ބުނީ ލުބުނާނުގެ ހުލާ ސަރަހައްދުގައި ތިބި ހިޒްބުﷲގެ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ޓޭންކުތަކާ ދެކޮޅަށް ފޮނުވި މިސައިލެއްގައި ހިޒްބުﷲގެ އެއް ހަނގުރާމަވެރިއަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި 5 ހަނގުރާމަވެރިއަކު މަރުވެފައިވަނީ ހިޒްބުﷲގެ އަމާޒުތަކަށް އެ ގައުމުގެ މަތިންދާ ބޯޓުން ދިން ހަމަލާތަކުގައި ކަމަށް އެ ރިޕޯޓުތަކުގައިވެއެވެ.

އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނި ގޮތުގައި މި ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރޭގައި އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް އިސްރާއީލް ސިފައިންގެ ހަތް މީހަކު މަރުވެފައިވާއިރު، މި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން އިސްރާއީލް އަދި ލުބުނާނުގެ ބޯޑަރު ކައިރީގައި ތިބި އާންމުން ވަނީ ގެދޮރު ދޫކޮށް ދާން މަޖުބޫރުވެފައެވެ.

އަދި މި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ހިޒްބުﷲގެ 19 ހަނގުރާމަވެރިއަކު މަރުވެފައިވާކަމަށް އެ ޖަމާއަތުން ބުނިއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު މަރުވި 6 ހަނގުރާމަވެރިން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް އެ ޖަމާއަތުން ބުނެ އެވެ. މި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އާންމުންނާއި ނޫސްވެރިން ވެސް މަރުވެފައިވާ އިރު އޭގެ ތެރޭގައި ރޮއިޓާސްގެ އެއް ނޫސްވެރިއަކު ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
14%
14%
14%
29%
0%
29%
ކޮމެންޓް