ކ. މާލެ
|
18 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުދަ 11:12
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް
އަލް އަހްލީ ހޮސްޕިޓަލަށް އިސްރޭލުން ދިން ޙަމަލާ ރައީސް ޞާލިޙް ކުށްވެރިކުރައްވައިފި
 
މި ހަމަލާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވެސް 1,100 އަށް ވުރެ ގިނަ ކަމަށް ބޭރުގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓު ކުރޭ
 
ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ލުއި ދިނުމަށްޓަކައި އިންސާނީ ކޮރިޑޯތައް ޤާއިމުކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ މުޖްތަމައުތަކަށް ގޮވާލައްވާފައިވޭ
 
ހަނގުރާމަ ނުކުރާ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހެދުމަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ގާނޫނުތަކާ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިލާފު އަމަލެއް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި

ޣައްޒާގެ އަލް އަހްލީ ހޮސްޕިޓަލަށް އިސްރޭލުން ދިން ޙަމަލާ އެންމެ ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް ކުށްވެރިކުރައްވައިފި އެވެ.

އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި އަލް އަހްލީ ބަޕްޓިސްޓް ހޮސްޕިޓަލް އެއްކޮށް ފުނޑުފުނޑުވެ 500 މީހުން ވަނީ ޝަހީދުކޮށްލާފައެވެ. ޣައްޒާގެ ސިއްހީ އިދާރާތަކުން ކަށަވަރު ކޮށްދިން ގޮތުގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ސީދާ އަލް އަހްލީ އަރަބް ހޮސްޕިޓަލަށެވެ. އެހަމަލާގައި ހޮސްޕިޓަލް ގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާ މީހުންނާއި، އެތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރި މީހުންވެސް ހިމެނޭގޮތުން 500 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޝަހީދުވެ އެތައްބަޔަކު ޒަޚަމްވެފައިވާކަމަށް ސިއްހީ އިދާރާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

މި ނިރުބަވެރި ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ރައީސް ޞާލިޙް މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ޣައްޒާގެ އަލް އަހްލީ އަރަބި ހޮސްޕިޓަލަށް އިސްރާއީލުން ދިން ހަމަލާ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރައްވާ ކަމަށާއި ހޮސްޕިޓަލްތަކަށާއި ހަނގުރާމަ ނުކުރާ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހަމަލާތައް ދިނުމަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ގާނޫނުތަކާ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިލާފު އަމަލެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ރައީސް ވަނީ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ބާރުއަޅައި، ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ލުއި ދިނުމަށްޓަކައި އިންސާނީ ކޮރިޑޯތައް ޤާއިމުކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ މުޖްތަމައުތަކަށް ގޮވާލައްވާފަ އެވެ.

Advertisement

ރޭ އިސްރާއީލުން ދިން މި ހަމަލާގައި ޝަހީދުވި މީހުންނާއި، ޒަޚަމްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި އެތައް ކުޑަކުދިންނަކާއި މާބަނޑު އަންހެންހެނުން ހިމެނޭއިރު، އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ވިހޭ ތުއްތު ކުދިންވެސް ހިމެނޭކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލާއި ހަވާލާދީ ސިއްހީ އިދާރާތަކުން ވަނީބުނެފައެވެ. އަދި މި ހަމަލާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވެސް 1,100 އަށް ވުރެ ގިނަ ކަމަށް ބޭރުގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓު ކުރެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް