ކ. މާލެ
|
22 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 18:25
ކޯގަންނުގެ ބައެއް މަހާނަ ގާތަކަށް ވަނީ ގެއްލުން ދީފައި
ކޯގަންނުގެ ބައެއް މަހާނަ ގާތަކަށް ވަނީ ގެއްލުން ދީފައި
ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނަށް ގެއްލުންދިނުން
ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނަށް ގެއްލުންދިން މައްސަލަ ބަލަނީ
 
އެއީ ރަށަށާއި އަތޮޅަށާއި ޤައުމަށް ވެސް ލިބޭ ބޮޑު ގެެއްލުމެއްކަމަށް އެކަމަނާ ވިދާޅުވި
 
ކޯގަންޏަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގަދީމީ އެއް ގަބުރުސްތާން

އައްޑޫސިތީގެ މީދޫގައި އޮންނަ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނަށް ގެއްލުން ދީފައިވާ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ ކަމަށް ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރ ޔުމްނާ މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެކަމަނާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މި ފަދަ ދުވަސްވީ އާސާރުތައް ގަސްތުގައި ހަލާކުކޮށް ގެއްލުންދީ ހެދުމަކީ ވަރަށް ދެރަ ކަންކަން ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ރަށަށާއި އަތޮޅަށާއި ޤައުމަށް ވެސް ލިބޭ ބޮޑު ގެެއްލުމެއްކަމަށް އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔުމްނާ ވަނީ މިހާރު މިއީ ޤާނޫނީގޮތުންވެސް ކުށެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އަދި މި މައްސަލަ މިހާރު ބަލަމުންދަނީ ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. ޔުމްނާ ވިދާޅުވީ އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އައްޑޫގެ ކައުންސިލާއި ވެސް މަޝްވަރާކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުން އެ މައްސަލަ ފެންމަތިވީ ހުކުރު ދުވަހު މެންދުރެވެ. އަދި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ގޮތުގައި އެ ތަނަށް ގެއްލުން ދީފައި ވަނީ ހުކުރު ވަގުތުއެވެ.

މިއީ ސިޔާސީ ޚިޔާލުތަފާތުވުމުގެ ތެރެއިން ކުރި ކަމެއް ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ އިރު ކޯގަންނަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގަދީމީ އެއް ގަބުރުސްތާނެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ އާސާރީ ތާރީޚީ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަޝްހޫރު އެއްތަނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް