ނަޒާހަތު އިބްރާހިމް ރަޝީދު

2,566

Articles

 

17,918,401

Article Views

 

Follow

ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި 2013 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ނޫސްވެރިއެކެވެ. އާއްމުކޮށް ކަވަރކުރަނީ ސިޔާސީ އަދި އިޖުތިމާއީ ޚަބަރުތަކެވެ.

 

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ރާއްޖެ

އިންތިޚާބަކާއި ނުލާ އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަމަށް ޝާހިދު

ރާއްޖެ

މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ރޯދަމަހުގެ ފަހުން ބޭއްވުމުގެ ބިލް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި ނަމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ކުރާނަން - އީސީ

ރާއްޖެ

ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލުން ބޭނުންވާ ކަންކަމުގެ ދިގު ލިސްޓެއް ރައީސާއި ހިއްސާކޮށްފި

ރާއްޖެ

ރާއްޖޭގެ މަސް ދޯނިތަކަށް އިންޑިއާ ސިފައިން އެރި ސަބަބު އަދި ސާފެއްނުވޭ - ޝިޔާމް

ރާއްޖެ

ފުނައްޑޫ އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނެވޭނެ ސީދާ ތާރީޚެއް ސަރުކާރަށް ނުދެވުނު، ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްކީ "ބަޖެޓު" އޮތް ގޮތް

ރާއްޖެ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުން އެދެމުންދާ އެލަވަންސްތައް ހޯދައިދިނުމަށް ޤާނޫނަށް އިސްލާޙު ހުށަހަޅަނީ

ރާއްޖެ

ފުވައްމުލަކުގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވަނިކޮށް އެކަން ހައްލުކޮށްދެއްވާނެ ކަަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

ރާއްޖެ

ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު އައްޑޫސިޓީއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ