ނަޒާހަތު އިބްރާހިމް ރަޝީދު

1,374

Articles

 

8,192,299

Article Views

 

Follow

ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި 2013 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ނޫސްވެރިއެކެވެ. އާއްމުކޮށް ކަވަރކުރަނީ ސިޔާސީ އަދި އިޖުތިމާއީ ޚަބަރުތަކެވެ.

 

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ރާއްޖެ

ނައީމާ މޫސާ މަރާލި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކުރި މީހާގެ ބަންދަށް 30 ދުވަސް ޖަހައިފި

ރާއްޖެ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމާއި ސިޔާސީ މިނިވަންކަން އެބައޮތް، އެހެން ނޫންނަމަ މިއަދު 12 މެންބަރުން ތިބޭނީ މަޖިލީހަށް ނުވަދެ - ނިޔާޒް

ރާއްޖެ

އާރްއީއައިސީ 2023ގެ ނަމުގައި ހަކަތައިގެ ދާއިރާއަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އިންވެސްޓަރ ކޮންފަރެންސެއް ބާއްވަނީ

ރާއްޖެ

މިނިސްޓަރު ޝާހިދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ނާކާމިޔާބުކޮށްލަން އެމްޑީޕީ ޕީޖީގެ ތްރީލައިން ވިޕެއް

ރާއްޖެ

މ. އަތޮޅުގައި އަވައްޓެރި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ރާއްޖެ

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ކުރާ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގައި ޑިޖިޓަލް އައިޓެންޓިޓީ ކާޑު ބަލައިގަންނަން ފަށައިފި

ރާއްޖެ

އީސީގެ މެންބަރުކަމަށް ނަޝާތަށް ރުހުން ހޯދަން ފޮނުވައިފި

ރާއްޖެ

ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑަށް އާޒާދު އައްޔަންކުރުމަށް ރުހުން ހޯދަން ފޮނުވައިފި