ކ. މާލެ
|
21 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 06:03
ރިޔާޒު ރަޝީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހަށް ތާއީދުކުރެއްވުން
ރިޔާޒު ރަޝީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހަށް ތާއީދުކުރެއްވުން
ޓްވިޓަރ
ރިޔާޒު ރަޝީދުގެ ތާއީދު ރައީސަށް
ރިޔާޒު ރަޝީދުގެ ތާއީދު ރައީސް ޞާލިހަށް
 
ރައީސް ޞާލިހާއެކު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއަކާއެކު ރިޔާޒު ވަނީ ރައީސަށް ތާއީދުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު ރިޔާޒު ރަޝީދު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް އޮތްކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ރިޔާޒް ވަނީ ތާއީދުކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓެއް ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާނު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭގެފަހުން ރިޔާޒް ވަނީ ރައީސް ސާލިހް އެންޑޯޒް ކުރައްވާފައެވެ. ރައީސް ޞާލިހާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއަކާއެކު ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ ހާއްސަ މަޖިލީހާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އޭނާއާއެކު އިސްލާހީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިހަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ތާއީދު ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރިޔާޒުގެ ތާއީދު ރައީސް ސާލިހަށް އޮތްކަން ހާމަ ކުރައްވާފައި މިވަނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި އޭނާ ނިސްބަތްވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ނުކުރަން ނިންމާ ޕާޓީގެ ނަން ބޭނުންނުކޮށް ތާއީދު ކުރާ ކެންޑިޑޭޓަކަށް މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމުގެ އިހްތިޔާރު ޕާޓީގެ މެންބަރުންނަށް އޮންނާނެ ކަމަށް ގާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
60%
0%
0%
0%
0%
40%
ކޮމެންޓް