ކ. މާލެ
|
2 އޯގަސްޓް 2023 | ބުދަ 11:25
ޔާމީނުގެ 11 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމުގެ ސަބަބުން ކެނޑިޑެސީ ބަލައިނުގަތުމަށް އީސީން ވަނީ ނިންމާފައި
ޔާމީނުގެ 11 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމުގެ ސަބަބުން ކެނޑިޑެސީ ބަލައިނުގަތުމަށް އީސީން ވަނީ ނިންމާފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ޔާމީނުގެ ކެނޑިޑެސީ
ޔާމީނުގެ ކެނޑިޑެސީއާ ގުޅޭ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގެންފި
 
ޔާމީނުގެ 11 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމުގެ ސަބަބުން ކެނޑިޑެސީ ބަލައިނުގަތުމަށް އީސީން ވަނީ ނިންމާފައި
 
މި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ފަތިހު
 
މި މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ނިންމާފައިވާކަން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އޮފިޝަލަކު ވަނީ ރާއްޖެއެމްވީއަށް ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ކެނޑިޑެސީ ބަލައިނުގަތުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގެންފިއެވެ.

މި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ފަތިހުއެވެ. މި މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ނިންމާފައިވާކަން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އޮފިޝަލަކު ވަނީ ރާއްޖެއެމްވީއަށް ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައެވެ.

Advertisement

އިތުރަށް ކިޔާލުމަށް:

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް