ކ. މާލެ
|
1 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 12:55
މުސްއަބު އަބްދުﷲ ވަކިކުރުމުން ބަދަލުދޭން ނިންމި ނިންމުމުގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުންތައް މިހާރު ކުރިއަށްދޭ
މުސްއަބު އަބްދުﷲ ވަކިކުރުމުން ބަދަލުދޭން ނިންމި ނިންމުމުގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުންތައް މިހާރު ކުރިއަށްދޭ
މުސްއަބަށް ބަދަލުދިނުމުގެ މައްސަލަ
މުސްއަބަށް ބަދަލުދޭންޖެހޭ މައްސަލަ: އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކަށް ޖަވާބުދީފި
 
ސީއެސްސީން ވަނީ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ބާތިލުކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވުމަށް އެދިފައި
 
ދައުލަތުން މައިގަނޑު 3 އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއް ވަނީ ހުށައަޅާފައި

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމުން މުސްއަބު އަބްދުﷲ ވަކި ކުރުމުން ބަދަލުދޭން ކުރި ޙުކުމުގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުމެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މިއީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މުސްއަބު އަބްދުﷲ ގެ މައްޗަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް ހުށައަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައިގެ 5 ވަނަ އަޑުއެހުމެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން މައިގަނޑު 3 އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއް ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް ހުށައަޅުއްވައިދެއްވީ ލީގަލް އެފެއާޒް އެންޑް ސިވިލް ސަރވިސް އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަންގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އުސްތާޛު އިބްރާހިމް ރަޝީދެވެ.

ސީއެސްސީން ވަނީ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ބާތިލުކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވުމަށް އެދިފައެވެ.

އަދި މުސްއަބު ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމުގައި މައުޟޫއީ އަދި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައިވާކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވުމަށާއި، މުސްއަބު އަބްދުﷲ ވަކިކުރި މައްސަލައިގައި އޭނާ އަށް 1.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ބާތިލުކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވުމަށް ސީއެސްސީގެ ވަކީލު އެދިލެއްވިއެވެ.

Advertisement

މި މައްސަލައިގައި އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި މުސްއަބުގެ ވަކީލު ވަނީ އެ ނުކުތާތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވާފައެވެ. އެގޮތުން އެ އަޑުއެހުމުގައި ދެ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކަށް ޖަވާބުދީފައިވާއިރު، ބާކީ އޮތް ނުކުތާއަށް ޖަވާބުދާރީވުން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައެވެ.

މުސްއަބުގެ ފަރާތުން ވަނީ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވުމަށް އެދިފައެވެ.

މުސްއަބުގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކަށް ޖަވާބުދީފައިވާއިރު، އެ ނުކުތާތަކާއި ގުޅިގެން ސީއެސްސީންވެސް ވަނީ ރައްދު ދީފައެވެ.

ދެން އޮންނަ އަޑުއެހުމެއްގައިވެސް މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ދެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ފުރުސަތު ދެއްވާނެކަމަށް ފަނޑިޔާރުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ފަނޑިޔާރު އައިޝާ ޝުޖޫން މުހައްމަދުގެ އިތުރުން، ފަނޑިޔާރު މަހާޒް އަލީ ޒާހިރާއި، ފަނޑިޔާރު ޑރ އަޒްމިރަލްދާ ޒާހިރެވެ

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް