ކ. މާލެ
|
20 ޑިސެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 09:35
އުތުރު ކޮރެއާއިން ފޮނުވި ބެލެސްޓިކް މިސައިލް
އުތުރު ކޮރެއާއިން ފޮނުވި ބެލެސްޓިކް މިސައިލް
ރޮއިޓާސް
އުތުރު ކޮރެއާ
ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅަކުން މިސައިލެއް ނުހުއްޓުވޭނެ - އުތުރު ކޮރެއާ
 
ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ސްޕައި ސެޓެލައިޓަކީ ގައުމުގެ ސަލާމަތާއި ގުޅިފައިވާ މުހިންމު ކަމެއް

ދަތިކުރުމުގެ އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެން، ފޮނުވާ މިސައިލްތަކެއް ނުހުއްޓުވޭނެކަމަށް ބުނެ އުތުރު ކޮރެއާއިން، އެގައުމާއި ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ރައްދު ދީފިއެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާގެ ރަސްމީ މީޑިއާ ކޭސީއެންއޭއާ ހަވާލާފީ ރޮއިޓަރސްގައި ބުނެފައިވަނީ ދެކުނު ކޮރެއާއިން އުތުރުކޮރެއާގެ ހަތިޔާރު ތަރައްގީކުރުމުގެ ކަންކަން މާ ލުއިކޮށް ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި، އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިގެން އުތުރު ކޮރެއާގެ މިސައިލް ޕްރޮގްރާމް ނުހުއްޓުވޭނެކަމަށެވެ.

އުތުރުކޮރެއާގެ ލީޑަރ ކިމް ޖޮން އުންގެ ކޮއްކޯފުޅު ކިމް ޔޯ ޖޮންގ ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެގައުމުން ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ސްޕައި ސެޓެލައިޓަކީ ގައުމުގެ ސަލާމަތާއި ގުޅިފައިވާ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ދިރިއުޅުމާއި ތަރައްގީގެ ހައްގަށް ނުރައްކާ އޮތް އިރު، މެދުކެނޑުމެއް ނެތި އަޅަމުންދާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބިރު ގަންނަންވީ ކީއްވެގެންތޯ ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އެކަންކަން ހުއްޓާލަންވީ ކީއްވެގެންތޯ އާއި ބަޔަކު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ އަލަކަށް ނޫން ކަމަށެވެ.

ކިމް ޔޯ ޖޮންގ މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެގައުމުން ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ސްޕައި ސެޓެލައިޓްގެ ޓެސްޓަކަށް މެދުރާސްތާގެ 2 ބެލެސްޓިކް މިސައިލް އުތުރު ކޮރެއާއިން ޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
25%
50%
0%
25%
0%
0%
ކޮމެންޓް