ޙުސައިން މަޚްތޫމް

3,877

Articles

 

35,975,599

Article Views

 

Follow

ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ 2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެންނެވެ. މިހާތަނަށް ހުރިހާ މީޑިއަމްއެއްގައި ވަނީ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އަޑާއި ޓީވީއެމްގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އިތުރުން ދަ ޕްރެސް އޮންލައިން ނޫސް ވުޖޫދަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވެއެވެ. މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ރާއްޖޭ ޓީވީގައި ޑެޕިއުޓީ ނިއުސް އެޑިޓަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ފާހަގަކޮށްލެވޭ ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ހަބަރުތައް ކަވަރުކުރެއެވެ.