ކ. މާލެ
|
5 ޖޫން 2022 | އާދީއްތަ 13:08
ބާސެލޯނާއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ފޯޗާޑު އޮސްމާނޭ ޑެމްބެލޭ
ބާސެލޯނާއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ފޯޗާޑު އޮސްމާނޭ ޑެމްބެލޭ
މާސާ
ޑެމްބެލޭގެ ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވުން
ޑެމްބެލޭ، ޗެލްސީއަށް ދިއުން ގާތް
ބާސެލޯނާއާއެކު ޑެމްބެލޭ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާނެ
ޗެލްސީން ވަނީ ޑެމްބެލޭގެ އެޖެންޓާ މަޝްވަރާކޮށްފައި
ޔޫރަޕުގެ ބޮޑެތި ކްލަބުތަކުން އަންނަނީ ޑެމްބެލޭއަށް ފާރަލަމުން

ބާސެލޯނާއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ފޯޗާޑު އޮސްމާނޭ ޑެމްބެލޭ، ޗެލްސީއަށް ގޮސްފާނެކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

ބާސެލޯނާއާއެކު ޑެމްބެލޭ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ބާސެލޯނާއިން އަންނަނީ އޭނާގެ ކޮންޓްރެކްޓް އައު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މިދިޔަ ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފާގައި ޑެމްބެލޭގެ ކޮންޓްރެކްޓް އައު ކުރުމަށް ދެކޮޅު ހެދުމުން ބާސެލޯނާއިން ވަނީ އޭނާ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޅުމުގައި ބާކީ ކޮށްލާފައެވެ.

ނަމަވެސް ޓީމާއި ޒަވީ ހަވާލުވުމަށްފަހު ޑެމްބެލޭއަށް ޓީމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް ދިނެވެ. އަދި ޒަވީގެ އެދުމުގެ މަތިން ޑެމްބެލޭގެ ކޮންޓްރެކްޓް އައު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބާސެލޯނާއިން އަނެއްކާވެސް ފެށިއެވެ. ބާސެލޯނާގައި ކޮންޓްރެކްޓް އައު ކުރުމަށް ޑެމްބެލޭ ދެކޮޅުހަދާ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ އޭނާގެ މުސާރަ ކުޑަވުމެވެ. ނަމަވެސް ޓީމުގެ މާލީ ހާލަތަށް ބަލާ، ބޮޑު މުސާރައެއް އޭނާއަށް ދިނުމަކީ މިވަގުތު ޓީމަށް ވަރަށް ދަތި ކަމެކެވެ.

ބާސެލޯނާއާ ޑެމްބެލޭގެ މަޝްވަރާތައް މަޑުޖެހިފައިވަނިކޮށް ޗެލްސީން ވަނީ ޑެމްބެލޭގެ އެޖެންޓާ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ހަތަރު އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ޑެމްބެލޭ ޗެލްސީއާ ގުޅުން ގާތެވެ. އަނެއްކޮޅުން ޗެލްސީގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗޭލް ވަނީ ޑެމްބެލޭއަށް ތައުރީފުކޮށް އޭނާއަކީ އާދަޔާ ޚިލާފު މޮޅު ކުޅުންތެރިއެއްކަމަށް ބުނެފައެވެ. މީގެ ކުރިން ޑެމްބެލޭ ބޮރޫޝިޔާ ޑޯޓްމަންޑަށް ކުޅުނުއިރު، އެޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ހުރީ ޓުޗޭލްއެވެ.

ޗެލްސީގެ އިތުރުންވެސް ޔޫރަޕުގެ ބޮޑެތި ކްލަބުތަކުން އަންނަނީ ޑެމްބެލޭއަށް ފާރަލަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޕީއެސްޖީ، ބަޔާން މިއުނިކް އަދި ލިވަޕޫލް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް