މުހައްމަދު ޔާސިރު މޫސާ

1,206

Articles

 

7,499,800

Article Views

 

Follow

ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ 2021 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެންނެވެ. ޗެނަލް ނިއުސް މޯލްޑިވްސް އަދި އަވަސް އޮންލައިންގައިވެސް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެ. މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ރާއްޖެ ޓީވީގައި ސްޕޯޓްސް ޖާނަލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ފާހަގަކޮށްލެވޭ ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޚަބަރުތައް ކަވަރުކުރެއެވެ.