ކ. މާލެ
|
3 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުރާސްފަތި 04:36
އެމެރިކާ އަސްކަރިއްޔާގެ ޖެޓުތަކެއް
އެމެރިކާ އަސްކަރިއްޔާގެ ޖެޓުތަކެއް
ރޮއިޓަރސް
އެމެރިކާ - ޔޫއޭއީ ގުޅުން
އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ ޖެޓުތައް ޔޫއޭއީއަށް ފޮނުވަނީ
 
އަސްކަރީ އެހީވުމަށް ނިންމީ މިވަގުތު އޮތް ނުރައްކަލާ ދެކޮޅަށް ޔޫއޭއީއަށް އެހީވުމަށް

އެމެރިކާގެ އެންމެ ފަހުގެ އަސްކަރީ ޖެޓުތަކާއި މިސައިލް ހަމަލާ ހުއްޓުވަން ބޭނުންކުރާ ގައިޑެޑް މިސައިލް ޑިސްޓްރޯޔާ ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް ފޮނުވަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެމެރިކާއިން ބުދަ ދުވަހު ޔޫއޭއީއަށް އެންމެ ފަހުގެ އަސްކަރީ ޖެޓުތައް ފޮނުވަން ނިންމާފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައިވާއިރު، ދާދި ފަހުން ޔަމަނުގެ ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިން ވަނީ ޔޫއޭއީއަށް މިސައިލް ހަމަލާތަކެއް ދީފައެވެ.

ޔޫއޭއީގައި ހުންނަ އެމެރިކާ އެމްބަސީން ބުނީ އެންމެ ފަހުގެ އަސްކަރީ ޖެޓުތަކާއި ގައިޑެޑް މިސައިލް ޑިސްޓްރޯޔާތައް ޔޫއޭއީއަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމީ މިވަގުތު އޮތް ނުރައްކަލާއި ދެކޮޅަށް ޔޫއޭއީއަށް އެހީވުމަށް ކަމަށެވެ.

ޔަމަނުގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގައި ހޫތީންނާއި ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުގެ ފައުޖުތައް އެހީވާ ސައުދި އަރަބިއްޔާ ކޯލިޝަނުގައި ޔޫއޭއީ ހިމެނެއެވެ.

ހޫތީން ވަނީ ޖަނަވަރީ މަހުގައި އެކަނިވެސް ޔޫއޭއީއަށް ތިން ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލައިފައެވެ. އެ ހަމަލާތަކުގައި ތިން މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ދެވަނަ ހަމަލާ ފޮނުވާލާފައި ވަނީ އެމެރިކާގެ ފައުޖު މަޑުކޮށްގެން ތިބޭ އަލް ދަފްރާ ވައިގެ މަރުކަޒަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
14%
14%
0%
57%
14%
0%
ކޮމެންޓް