އަތޫފް އާތިފް

2,769

Articles

 

27,403,596

Article Views

 

Follow

ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ތައާރަފްވެގެންދިޔައީ 2019 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެ ޓީވީގައެވެ. ރާއްޖޭގައި ހިނގާ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް ޝައުގުވެރިކަމާއެކު ކަވަރު ކުރާ ކުޅަދާނަ ނޫސްވެރިއެކެވެ. ކުޅިވަރުގެ އިތުރުން ހުރިހާ ދައިރާއަކަށް ވެސް ގަލަން ހިނގައެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރު ނޭޕާލްގައި ބޭއްވުނު ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް ކަވަރުކޮށްފައިވެއެވެ. ރާއްޖެޓީވީގެ ސީނިއަރ ވީޑިއޯ ޖާރނަލިސްޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުން އަންނަ ތަފާތު އެކި ކަންކަން ކިޔުންތެރިންނާ ހަމަޔަށް ގެނެސްދިނުމަށް ވަރުބަލި ކަމެއްނެތި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ނޫސްވެރިއެކެވެ.