ކ. މާލެ
|
5 ނޮވެންބަރ 2021 | ހުކުރު 14:54
އއ. މަތިވެރި،
އއ. މަތިވެރި،
ގޫގުލް
މަތިވެރީގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުން
ޖާބިރުގެ ގެސްޓްހައުސްގައި މީހަކަށް އަނިޔާކުރުން: ''ނޭފަތް ފަޅާލި، އިތުރު އެކްސްރޭއެއް ނަގަން ޖެހޭ''
 
އެމީހާގެ ބަޔާން ވަނީ ނަގާފައި
 
އަނިޔާކުރީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ކުރާ މީހަކަށް
 
ހާދިސާ ހިނގުމާއެކު އެރަށުން ޖާބިރު ފޭބި

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު އއ. މަތިވެރީގައި ހިންގަމުންދާ ކާޒާ މިއާ ގެސްޓްހައުސްއަށް ގަދަކަމުން ވައްދައި އަނިޔާކުރި މީހާގެ ބަޔާން ނަގައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން މަތިވެރި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހުމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 3:30އާ 4:20 ހާއިރު ކަމަށެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 40 އަހަރުގެ އެ ފިރިހެން މީހާ އެ ގެސްޓްހައުސްއަށް ގަދަކަމުން ވައްދައި، ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ދީފައިވާ ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަސްލަމް ވިދާޅުވީ އެމީހާގެ ނޭފަތް ފަޅާލައި، ލޯމަތި ވެސް ދުޅަ ކޮށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ ބޭސް ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި، އިތުރު އެކްސްރޭއެއް ހެދުމަށް ޑޮކްޓަރު އިރުޝާދު ދެއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެރަށުން އެކްސްރޭ ހެދެން ނެތުމުން އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެއަށް ދިއުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާކަން އަސްލަމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި އެމީހާ ގެސްޓްހައުސްއަށް ވައްދާފައިވަނީ ޖާބިރާއެކު އެރަށަށް އައިސް އުޅުނު ގުރޫޕަކުން ކަމަށެވެ. އަސްލަމް ވިދާޅުވީ އެމީހާއާ އަކީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ކުރާ މީހަކަށްވާތީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތު އެ ގެސްޓްހައުސްއަށް ގޮސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަނިޔާކުރީ ކޮން ކަހަލަ މައްސަލައެއްގައި ކަމެއް ސާފުނުވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމީހާއަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލަ ފެންމަތިވުމާއެކު ޖާބިރު އެރަށުން ފޭބިކަން ފާހަގަކުރައްވައި އަސްލަމް ވިދާޅުވީ އެކަމުގެ ޒިންމާ ޖާބިރު ނަގަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އެއީ ޖާބިރާއެކު އައި ބައެއް ކަމަށެވެ. ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފައްދައި، ރަށުގެ މަސްލަހަތު ނަގާލުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މި މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާއިރު، އަނިޔާ ލިބުނު މީހާގެ ބަޔާން ނަގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ މާރާމާރީ ހިންގިކަމުގެ މައްސަލައެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:50 ހާއިރު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. މި މާރާމާރީގައި މީހަކަށް އަނިޔާވި ނަމަވެސް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ނުލިބޭ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ޖާބިރުގެ ގެސްޓްހައުސްގައި މީހަކަށް އަނިޔާކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެފައިވާއިރު، މަތިވެރި ކައުންސިލަށް ޖާބިރު 4.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ، ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 21 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ޖާބިރު އެ ރަށަށް އަރަން މަސައްކަތް ކުރުމުން އެ ރަށު ރައްޔިތުން ވަނީ މުޒާހަރާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
33%
0%
0%
33%
33%
0%
ކޮމެންޓް