ކ. މާލެ
|
9 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހުކުރު 19:01
އެމްޕީ ޖާބިރު
އެމްޕީ ޖާބިރު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
އަބްދުﷲ ޖާބިރު
ވަގުތީ ގޮތުން މޯލްޑިވިއަން އިން ދަތުރުނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދައި، ޖާބިރުގެ މައްސަލަ ޕޮލިހަށް ހުށަހަޅައިފި
 
އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަ ބަލައި ނިމެންދެން ވަގުތީ ގޮތުން މޯލްޑިވިއަން އިން ދަތުރުކުރުން ޖާބިރަށް ވަނީ މަނާކޮށްފައި

މޯލްޑިވިއަންގެ ޕައިލެޓަކާ ހުތުރު ބަހުން ވާހަކަ ދައްކަވައި، އެ މީހުންނަށް ނުރައްކާވާ ގޮތަށް ޢަމަލު ކުރެއްވި މައްސަލައިގައި އެ ކުންފުނީގެ ފްލައިޓްތަކުން ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރަށް ވަގުތީ ގޮތުން ދަތުރުނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދައި، އޭނާގެ އެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ޖާބިރު، މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓުގެ ކްރޫ އަދި ޕައިލެޓުންނަށް ހުތުރުބަހުން ވާހަކަ ދެއްކެވި ވީޑިޔޯ އެއް މީސް މީޑިޔާގައި ދައުރުވަމުން އަންނަ އިރު، އެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުންނެވެ.

އެގޮތުން އެ ކުންފުނީގެ ޕީއާރް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އަހްމަދު މުޝްއިލް ވިދާޅުވީ، މެންބަރު ޖާބިރުގެ އެ މައްސަލަ އެ ދުވަހު ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ޖާބިރުގެ އެ މައްސަލަ، ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ވެސް ބަލަމުންދާ ކަމަށާއި، އެ މައްސަލަ ބަލައި ނިމެންދެން ވަގުތީ ގޮތުން މޯލްޑިވިއަން އިން ދަތުރުކުރުން ޖާބިރަށް މަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް މުޝްއިލް ވިދާޅުވިއެވެ. 

މުޝްއިލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ޖާބިރަށް މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓުތަކުން އެއްކޮށް ދަތުރުނުކުރެވޭނެ ގޮތަށް މަނާކުރާނަމަ އެކަން އިނގޭނީ، އޭވިއޭޝަންގެ ގާނޫނުތަކަށް އަދި ކުންފުނީގެ ގާނޫނުތަކަށް ވެސް ރިއާޔަތްކޮށް، މިހާރު ބަލަމުންދާ މައްސަލަ ބަލާ ނިމުމުން ކަމަށެވެ.

މޯލްޑިވިއަންގެ ޕައިލެޓަކަށް އަދި ކްރޫ އިންނަށް ޖާބިރު ހުތުުރު ބަހުން މުއާމަލާތްކޮށްފައިވާއިރު، ހުތުރު ބަހުން މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ޖާބިރު ވަނީ އެމްޑީޕީން ވެސް ވަކިކޮށް، އޭނާ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓު ވެސް އަތުލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
20%
0%
0%
0%
80%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 2024 ވަނަ އަހަރު އެންމެ ގިނަ ފައިސާ ލިބުނީ އެމްޑީޕީއަށް، އެއީ 15.1 މިލިއަން ރުފިޔާ
މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހޮވުމަށް ނެގި ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން އެނގިގެންދިޔައީ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެހެން މެންބަރުން ތިބިކަން - ނާޒިލް
އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ލީޑަރަކަށް ނާޒިލް
މިހާރު ޖޭއެސްސީ އަކީ ދެފުށް ފެންނަ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހޯދިފައިވާ ތަނެތްގޮތަށް ފާހަގަވޭ - ޝާހިދު
ސްކޫލްތައް ހުޅުވުނު އިރު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަކަށް ތައްޔާރެއް ނުވެވޭ، ދަރިވަރުންނަށް ފޮތްތައް އަދިވެސް ނުލިބޭ - އެމްޑީޕީ
އިންތިޚާބުތަކުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބުތައް ހޯދަން ދިރާސާއެއް ކުރާކަށް ނުޖެހޭ، ސަބަބުތައް ހުރީ ފެންނަން: މޫސަ
އައިސީޖޭއިން ކޮށްފައިވާ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ އިދާރާތަކަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ރިޔާސީ އަދި މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ