ކ. މާލެ
|
1 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ބުދަ 13:22
އިބްރާހިިމް މުހައްމަދު
އިބްރާހިިމް މުހައްމަދު
ރާއްޖެއެމްވީ
މެންބަރު ސަނީފްގެ ބައްޕާފުޅު ނިޔާވުން
މެންބަރު ސަނީފްގެ ބައްޕާފުޅު ނިޔާވެއްޖެ
 
ނިޔާވިއިރު އުމުރުފުޅަކީ 85
 
އިބްރާހިމް މުހައްމަދު އުފަންވެވަޑައިގެންފައިވަނީ 1936 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ސަނީފުގެ ބައްޕާފުޅު، އިބްރާހިިމް މުހައްމަދު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

އިބްރާހިމް މުހައްމަދު އުފަންވެވަޑައިގެންފައިވަނީ 1936 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުއެވެ. ނިޔާވިއިރު އުމުރުފުޅަކީ 85 އަހަރެވެ.

އެއީ ކުޅަދާން މާލިމީއެކެވެ. ޒުވާން ދުވަސްވަރުން ފެށިގެން ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތަކީ މާލިމީކަމެވެ. މެންބަރު ސަނީފަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ ތަމްސީލު ކުރައްވާ މެންބަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
18%
0%
64%
9%
0%
9%
ކޮމެންޓް