ޝާމާ ޝުއައިބް

820

Articles

 

9,253,394

Article Views

 

Follow

ޝާމާ ޝުއައިބު އެންމެފުރަތަމަ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރަން ފަށާފައިވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. 'ރާއްޖެއެމްވީ'އާއި ގުޅި ތަމްރީނުގެ މުއްދަތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މިހާރު 'ރާއްޖެއެމްވީ'ގެ ވީޑިއޯ ޖަރނަލިސްޓެކެވެ. އިޖްތިމާއީ މައްސަލަތަކުގެ ޚަބަރު ކަވަރު ކުރުމުގެ އިތުރަށް ހުރިހާ ދާއިރާއަކުންވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޚަބަރުތަކެއް ލިޔަމުން އަންނަ ނޫސްވެރިއެކެވެ.

 

ފަހުގެ ލިޔުންތައް