ކ. މާލެ
|
7 އޯގަސްޓް 2021 | ހޮނިހިރު 12:54
ކޮވިޑް-19ށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް ސާމްޕަލް ނަގަނީ
ކޮވިޑް-19ށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް ސާމްޕަލް ނަގަނީ
ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
ޓެސްޓިން ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުން
ޓެސްޓިން ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން: އެޗްއީއޯސީ
 
ދަރަވަންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒާއި ކުޑަހުވަދޫ ހޮސްޕިޓަލުން ޓެސްޓު ހެދޭނެ
 
އައިޖީއެމްއެޗް، ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް، އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް އަދި ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ޓެސްޓު ހެދޭނެ
 
ބައެއް ރަށްރަށަށް ޓެސްޓިން ކިޓްތައް ވަނީ ފޮނުވާފައި

ކޮވިޑް-19ގެ ޓެސްޓިން ކެޕޭސިޓީ އިތުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން (އެޗްއީއޯސީ) ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތާއި ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ ޓެސްޓިން ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އަދި ހަތަރު ތަނެއްގައި ޕީސީއާރް ޓެސްޓު ލެބޯޓްރީ ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ޑރ.ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް ތަފްސީލެއް ނުދެއްވައެވެ.

މިހާރު ޓެސްޓު ހެދޭ ލެބޯޓްރީތަކަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ ޑރ.ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ އައިޖީއެމްއެޗް، ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް، އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އިތުރުން ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ޓެސްޓު ހެދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ދަރަވަންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުންނާއި ކުޑަހުވަދޫ ހޮސްޕިޓަލުން ޓެސްޓު ހެދޭނެ ކަމަށް ޑރ.ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑރ.ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތަކުގެ އައުޓްބްރޭކް އައިސްފައިވާ އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުން އެންޓިޖެން ޓެސްޓު ހެދޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަމުންދާ ކަަމަށެވެ. އަދި ބައެއް ރަށްރަށަށް ޓެސްޓިން ކިޓްތައް ފޮނުވާފައިވާކަން ޑރ.ނަޒްލާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޓެސްޓިން ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ސާމްޕަލްތައް މާލެ ސަރަހައްދުންނާއި އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކުން ދަނީ ނަގަމުންނެވެ. އެގޮތުން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ވެސް 5198 ސާމްޕަލެއް ނަގާފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 131 މީހުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް