ކ. މާލެ
|
13 މާރޗް 2022 | އާދީއްތަ 23:44
ކޮވިޑް19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މާސްކު އަލައިގެން ހުރި މީހެއް
ކޮވިޑް19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މާސްކު އަލައިގެން ހުރި މީހެއް
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އުވާލުން
މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރުނުވާގޮތަށް ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އުވާލައިފި
ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލާފައިމިވަނީ ދެ އަހަރު ފަހުން
އެހެން ކަންކަމާ ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އަދިވެސް ދެމިއޮންނާނެ
މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރުވާ ހާލަތްތަކެއް ވޭ

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލުމާއެކު، ކޮވިޑް 19 ކޮންތްރޯލް ކުރުމަށް އެޅި ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކަކަށް ލުއި ލިބިގެންދާނެކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕިއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް 14 ވަނަ ދުވަހު އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލާފައިވާކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އިއުލާން ކުރައްވާފައެވެ. މިކަން ހާމަކުރެއްވުމާއެކު ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ވެސް ހަމައެރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޗްޕީއޭގެ މެޑިކަލް އޮފިސަރ ޑރ. ފާތިމަތު ނަޒްލާ ރަފީޤު ވަނީ މި ނިންމުމާއެކު މިހާރު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލިބޭނެ ލުއިތައް ތަފްސީލުކޮށްދެއްވާފައެވެ.

ފިޔަވަޅުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް

  • ދަތުރުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހަދަން ނުޖެހުން
  • ރާއްޖޭގެ އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރާއިރު ކަރަންޓީންވާން ނުޖެހުން
  • މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރު ނުވުން
މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރުވާ ބައެއް ހާލަތްތަކެއް ވޭ.. އެއް ހާލަތަކީ ބަލި ފެތުރޭ ރަށްރަށުގައި މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރުވާނެ. ހުރިހާ ރަށެއްގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރުވާނެ.
ޑރ. ފާތިމަތު ނަޒްލާ ރަފީޤް

މިއީ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލުމާއެކު އުވިގެންދިޔަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ކަމަށާއި، އެހެން ކަންކަމާ ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އަދިވެސް ދެމިއޮންނާނެ ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ބަލީގެ އަލާމަތްތައް ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި ބަލި ފެތުރޭ ނިސްބަތް ދެނެގަތުމަށް ޓެސްޓުތައް ހެދުން އަދިވެސް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންނާ ކޮންޓެކްޓު ވާމީހުން އައިސޮލޭޓުވާން ޖެހުން ފަދަ ކަންކަން އަދިވެސް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް