"އިއްތިފާގު"ގެ ރީމޭކިންގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
62 ވަނަ ބޮލީވުޑް ފިލްމްފެއާ އެވޯޑް ހަފްލާ ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ބާއްވައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ސައިފްގެ ދަރިފުޅު ސާރާ ބޮލީވުޑަށް ނިކުންނާނީ ކަރަންގެ ފިލްމަކުން!
7 އަހަރު ކުރިން
އެމް ޓީވީ ލަވް ސްކޫލް ސީޒަން 2 ގެ ނަސީބުވެރިން އިޢުލާންކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
"ވިޝްކާ"ގެ އާ ލަވައެއް ރިލީޒް ކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
ސީޒަން ޑައިރެކްޓު ކުރާ ސިންހަޅަ ފިލްމްމުގެ ޝޫޓިންތައް ނިންމާލާއިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ކަރީނާ މިހާރު އެންމެ ބެނުންވަނީ "ރަންގޫން" ބަލަން!
7 އަހަރު ކުރިން
ކަންގަނާގެ ކައިވެނި ސިއްރު ނުކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި
7 އަހަރު ކުރިން
"ތަމާ ތަމާ އަގެއިން" އާ ދޭތެރޭ ސަރޯޖް ޚާން ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައި
7 އަހަރު ކުރިން
އަމާލްއަށް ލިބެން އުޅެނީ ދެ ޖިންސުގެ ދެ ކުދިން!
7 އަހަރު ކުރިން
ސިދާތް މަލޯތްރާ ޕްރިޔަންކާއަށް ޕްރޮޕޯސްކުރީތަ؟
7 އަހަރު ކުރިން
ފޭސްބުކްގައި މަންމަ ޝެއާ ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓްތަކުގެ ބަދަލު ޒައިރާ އަށް!
7 އަހަރު ކުރިން
އިންސާނުން އާބާދުކުރަން ޔޫއޭއީ އިން މާސްގައި ސިޓީއެއް ބިނާ ކުރަނީ
7 އަހަރު ކުރިން
ޓެޑްރީގެ ދެ ވަނަ ފިލްމް "ލަސްވިޔަސް"ގެ ޓީޒާ އާންމު ކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
ކަރަން ޖޯހަރްގެ ވެލަންޓައިންސް ޑޭގެ ޕާޓީއަށް ބޮލީވުޑްގެ ހުސްހަށިބައި ކުދިން
7 އަހަރު ކުރިން
ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީގެ ޒުވާން ޖީލަށް އަމީތާބު އިޚްތިރާމް ކުރޭ: ޝުޖިތު
7 އަހަރު ކުރިން
ލޯބިވާކަން ލަވައަކުން ބުނެލާ!
7 އަހަރު ކުރިން
"ކާބިލް" ގެ ކާމިޔާބީއާ ގުޅިގެން ޔާމީ ގޯތަމްގެ އާއިލާއިން ޕާޓީއެއް ބާއްވަނީ
7 އަހަރު ކުރިން
އަހަރެން "ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ" ކުޅުން ހުއްޓައެއް ނުލަން: ރޫޕަލް ޕަޓޭލް
7 އަހަރު ކުރިން
މައިންބަފައިންގެ ހަރުކަށި އަމަލުތަކުން ކުދިންގެ ދިރިއުޅުމަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރޭ
7 އަހަރު ކުރިން